Przeskocz do treści

Zamówienia

10.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do obsługi stanowisk energetyki odnawialnej”

wybor_ofety_materialy_en_odnawialna

3.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Zakup i dostawa odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”

Wybor_najkorzystniejszej_oferty_odziez

29.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do obsługi stanowisk energetyki odnawialnej dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Dostawa materialow eksploatacyjnych do obsługi stanowisk energetyki odnawialnej

19.11.2019

Zamówienie na: Zakup i dostawa odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Dostawa_odziezy_roboczej

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zal_nr 2_odziez

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_ofertyodziezpdf

Zalnr_3 _do_OWZ_wzor_umowy_odziez

25.07.2019

Wybór najlepszej oferty

Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu cz. V

Wybór cz.V-1

22.07.2019

Wybór najlepszej oferty

Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu cz. III i cz. IV

Wybór część III i IV

22.07.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu cz. I i cz. II

Unieważnienie część I

Unieważnienie część II

08.07.2019

Ponowienie: Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

OWZ2_prrogr_komp

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_ofertyProgr_komp2

zał 2 do OWZ wzór umowy_progr_komp

03.07.2019

Wybór najlepszej oferty

Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu cz. I "Doradztwo edukacyjno - zawodowe, programy komputerowe do realizacji zadań"

ZAWIADOMIENIE O WYB cz I oprogramowanie

03.07.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu cz. III "Programy komputerowe wspomagające pracę w pracowni CNC"

Unieważnienie cz III oprogramowanie

24.06.2019

Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

OWZ - Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego-1

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty_oprogramowanie

zał 2 do OWZ wzór umowy_oprogramowanie

28.05.2019

Wybór najlepszej oferty

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do zajęć praktycznych z zawodu blacharz samochodowy, lakiernik

materiały eksploatacyjne dla blacharza lakiernika - zawiadomienie o wyborze oferty

28.05.2019

Wybór najlepszej oferty

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do zajęć  praktycznych (warsztatów)  z techniki budownictwa

materiały eksploatacyjne dekarz - zawiadomienie o wyborze oferty

22.05.2019

Zamówienia na: "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do zajęć praktycznych z zawodu blacharz samochodowy, lakiernik"

formularz ofertowy zad 2

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE 2

22.05.2019

Zamówienie na "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do zajęć praktycznych (warsztatów) z techniki budownictwa"

formularz ofertowy zad 6

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE 6

15.04.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem dla pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”

Informacja_o_wyborze_najlepszej_oferty_narzedzia2

14.03.2019

Zamówienie na "Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem dla pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu"

Ogłoszenie o zamówieniu_narz_urz

Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SIWZ_narz_urz

Osw_ podst_wykl_z_art25a_ust1-Zal_nr4 do SIWZ_narz_urz

Osw_gr_kapitalowa-Zal_nr5 do SIWZ_narz_urz

Osw_o_spel_warunkow_udzialu SIWZ-Zal_nr3_narz_urz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia _SIWZ_narz_urz

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zal 2 do SIWZ_urz_narz

Wzor_umowy_Zal_nr6a_do_SIWZ_narz_urz

Wzor_umowy-Zal_nr6b_do_SIWZ_narz_urz

Wzor_umowy-Zal_nr6c_do_SIWZ_urz_narz

Wzor_umowy-Zal_nr6d_do_SIWZ_narz_urz

Wzor_umowy_Zal_nr6e_do_SIWZ_narz_urz

Wzor_umowy_Zal_nr6f_do_SIWZ_narz_urz

05.03.2019

Zaproszenia do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę artykułów biurowych

Dostawa artykulow biurowych

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do obsługi stanowisk samochodowych

Dostawa materialow eksploatacyjnych do obslugi stanowisk samochodowych

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę podręczników - budownictwo, dekarstwo

Dostawa podrecznikow budownictwo dekarstwo

25.02.2019

Wybór najlepszej oferty:  "Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem do pracowni Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu"

Wybor_najk_oferty narzedzia_i_urzadzenia

04.02.2019

Zamówienie na "Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem do pracowni Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu"

OWZ - Dostawa i zakup narzędzi i urządzeń

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia zal 2

Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy

28.01.2019

Wybór najlepszej oferty: "Zakup i dostawa odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu"

Wybór_najk_oferty_ubrania

16.01.2019

Zamówienie na: "Zakup i dostawę odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu"

OWZ - Dostawa odzieży roboczej

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty_ubrania

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia zal nr 2_ubrania

Zal_nr 3 _do_OWZ_wzor_umowy_ubrania

14.01.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  dla pracowni energii odnawialnych w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

zawiadomienie o wyborze_energetyka

20.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG

1 zawiadomienie o wyborze mag

2 zawiadom o wyborze_mag

3 zawiad o wyborze_mag

4 zawiad o wyborze_mag

5 zawiad o wyborze_mag

6 zawiad o wyborze_mag

11.12.2018

Zapytanie ofertowe:

Zakup i dostawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  dla pracowni energii odnawialnych w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Zapytanie ofertowe energetyka odnawialna

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia energetyka_zal. nr 2 d

11.12.2018

Zapytanie ofertowe:

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG

Zapytania na materiały eksploatacyjne_mag

11.12.2018

Wybór najlepszej oferty: „Zakup i dostawę testera diagnostycznego dla pracowni pojazdów samochodowych w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”

Wybór_najk_oferty_czesc I i II-2_tester

07.12.2018

Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawę testera diagnostycznego dla pracowni pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Informacja z otwarcia ofert tester

04.12.2018r.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Zakup i dostawę frezarki i tokarki dla pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie” dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Wybór_najk_oferty_czesc I i II

28.11.2018r.

Zamówienie na: Zakup i dostawę testera diagnostycznego dla pracowni pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

OWZ - Dostawa testera

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia - zal. nr 2

Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy Cz I

Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy Cz.II

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty

Zal_nr1a_do_Formularza_oferty

Zal_nr1b_do_Formularza_oferty

23.11.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. "Zakup i dostawę testera diagnostycznego dla pracowni pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu"

Unieważnienie

23.11.2018r.

Informacja o otwarciu ofert: dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro pn.: „Zakup i dostawę frezarki i tokarki dla pracowni Obrabiarek sterowanych numerycznie dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”

Informacja z otwarcia ofert

23.11.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu” 

- Część II – Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Wybór_najk_oferty_czesc II

22.11.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu” 

Część I – Dostawa zestawów komputerów z systemem operacyjnym (poleasingowe)

Wybór_najk_oferty_czesc I

20.11.2018r.

Zamówienie na Zakup i dostawę testera diagnostycznego dla pracowni pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - unieważniono

OWZ - Dostawa tester

Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia - zal. nr 2 D

Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy Cz. I

Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty

Zal_nr1a_do_Formularza_oferty_czesc_I

16.11.2018r.

Informacja o otwarciu ofert Zakupy i dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu:  Informacja z otwarcia ofert

15.11.2018r.

Zamówienie na Zakup i dostawę frezarki i tokarki dla pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu listopad 2018r.

OWZ - Dostawa frezarki i tokarki
Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia - zal. nr 2fz
Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy Cz. Ifz 
Zal_nr.3_do_OWZ_wzor_umowy Cz. IIfz 
Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_ofertyfz 
Zal_nr1a_do_Formularza_oferty_czesc_Ifz
Zal_nr1b_do_Formularza_oferty_czesc_IIfz

Odpowiedź_na_zapytania_do_OWZ_nr1

11.11.2018r.

Zamówienie na Zakupy i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu listopad 2018r.

OWZ - Dostawa sprzętu komputerowegoSzczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia - zal. nr 2
Zal_nr. 3_do_OWZ_wzor_umowy Cz. I
Zal_nr.3_do_OWZ_wzor_umowy Cz. II
Zal_nr1_do_OWZ_Formularz_oferty
Zal_nr1a_do_Formularza_oferty_czesc_I
Zal_nr1b_do_Formularza_oferty_czesc_II

Odpowiedź na zapytania do OWZ nr 1-1