Przeskocz do treści

Zadanie 9

Wyposażenie i doposażenie pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk, Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

W ramach zad. 9-10  zaplanowano zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla zawodów: technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik mechatronik, blacharz samochodowy, ślusarz, lakiernik, technik samochodowy, technik budownictwa.

Wyposażenie pracowni/warsztatów w ramach zad.9-10 odpowiada potrzebom CEZ, zapewnia wysoką jakość kształcenia i jest zgodne z podstawą program kształcenia dla danego zawodu.

Wyboru doposażenia dokonano zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanym zapotrzebowaniem CEZ w tym zakresie, a także z zgodnie z posiadanym przez CEZ wyposażeniem.

Zaplanowano adaptację warsztatów dla blacharza samochodowego oraz szkolenia dla  17 nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu.

17.04.2019

 

ZADANIE 9 Wyposażenie/ doposażenie pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk, Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Zestawienie budżetu projektu i wydatków 2018 rok

 

Zadanie 9         Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk, Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt MIESIĄC REALIZACJI ZAKUPÓW
Pozycja z budżetu projektu     XII XII XII XII XII XII XII
46 Tech.urz.i sys. odnawialnych 9250,00              
47 Tech.urz.i sys. odnawialnych 10829,00              
48 Tech.urz.i sys. odnawialnych 6890,00              
49 Tech.elektryk 20720,00              
50 Tech.elektryk 14587,00              
51 Tech.elektryk 1250,00              
52 Tech.elektryk 8800,00              
53 Tech.elektryk 16670,00   2337   2500 575 369 18,45
54 Tech.elektryk 8680,00              
55 Tech.elektryk 36530,00              
56 Tech.elektryk 3000,00       2500 575    
57 Tech.elektryk 12253,00              
58 Tech.elektryk 15410,00              
59 Tech.elektryk 1180,00              
60 Tech.mechatr. 23060,00              
61 Tech.mechatr. 29200,00   2337 1230       7600
62 Tech.mechatr. 4000,00              
63 Tech.mechatr. 14100,00   2337 1230 8400 1932    
64 Tech.mechatr. 3000,00              
65 Tech.mechatr. 28600,00   2337         7600
66 Tech.mechatr. 30000,00              
67 Tech.mechatr. 61500,00 49077            
68 Tech.mechatr. 34500,00 54366            
69 Tech.mechatr. 200,00              
razem   394209,00 103443 9348 2460 13400 3082 369 15218,45

 

Razem wydano w roku 2018 147320,45

 

Zestawienie budżetu projektu i wydatków 2019 rok

 

Zadanie 9         Wyposażenie pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,Technik elektryk, Technik mechatronik w nowoczesny sprzęt MIESIĄC REALIZACJI ZAKUPÓW
Pozycja z budżetu projektu     I III III
46 Tech.urz.i sys. odnawialnych 0,00 9219,97    
47 Tech.urz.i sys. odnawialnych 0,00   7700  
48 Tech.urz.i sys. odnawialnych 0,00      
49 Tech.elektryk 0,00   2100  
50 Tech.elektryk 0,00   477  
51 Tech.elektryk 0,00      
52 Tech.elektryk 0,00      
53 Tech.elektryk 0,00      
54 Tech.elektryk 0,00      
55 Tech.elektryk 0,00      
56 Tech.elektryk 0,00      
57 Tech.elektryk 0,00      
58 Tech.elektryk 0,00   9860 2560
59 Tech.elektryk 0,00   100  
60 Tech.mechatr. 0,00      
61 Tech.mechatr. 0,00      
62 Tech.mechatr. 0,00   1000  
63 Tech.mechatr. 0,00      
64 Tech.mechatr. 0,00      
65 Tech.mechatr. 0,00      
66 Tech.mechatr. 0,00      
67 Tech.mechatr. 0,00      
68 Tech.mechatr. 0,00      
69 Tech.mechatr. 0,00   200  
razem   0,00 9219,97 21437 2560

 

Razem wydano w roku 2019 33216,97

 

Zakupy realizowane są na bieżąco.