Przeskocz do treści

Zadanie 7

GALERIA

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik elektryk, Technik energetyk, elektryk uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Skierowane do 24 uczestników projektu (24M), prowadzone przez 2 nauczycieli CEZ (w wymiarze:10-12h/m-c/n-la) na, w 2 gr.(*6 uczestników projektu), 2,5h/tydz./gr.*40tyg/edycję.*2 edycje. Łącznie: 400h (4gr.*100h/gr.) dla 24 uczestników projektu (4gr.*6 uczestników projektu).

Program nauczania składa się z 2 modułów: I moduł - (nabycie kompetencji): eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (50h) m.in.: budowa i eksploatacja  urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Oraz II moduł - (uzyskanie kwalifikacji) : eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV (50h), w tym m.in.: ochrona od porażeń, wymagania w zakresie przewodów i uziomów, ogólne warunki eksploatacji urządzeń, pomiary elektryczne; BHP.
Udział w zadaniu zakończony egzaminem przed Komisją SEP i wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Udział we wszystkich zadaniach oraz nabyte umiejętności i kompetencje zostaną potwierdzone wydanym przez organizatora zaświadczeniem, kwalifikacje zdobyte w zadaniu 2 lub 7 potwierdzone będą przez właściwe instytucje walidujące.

07.12.2018

Rozpoczęto realizację zadania, w którym udział bierze 12 uczniów(12M).Wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zadania zostali poddani diagnozie wstępnej w formie testu oraz rozmowy indywidualnej. Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli w dwóch grupach. Łącznie przeprowadzono 64 godziny zajęć.

*Grupa I – Zajęcia prowadzone systemem modułowym zrealizowano 32 godziny.

*Grupa II – Zajęcia prowadzone systemem modułowym zrealizowano 32 godziny.

Tematyka zajęć obejmowała:

  • Omówienie przepisów techniczno – budowlanych,
  • warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki,
  • rodzaje ochrony przeciwporażeniowej, zagadnienia dotyczące wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowo-prądowych oraz przewodów i uziomów,
  • postępowanie w przypadku pożaru, rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowanie gaśnic.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka kolejnych zajęć będzie obejmowała: ogólne warunki eksploatacji urządzeń, bezpieczeństwo i  higiena pracy oraz pomiary elektryczne.

17.04.2019

ZADANIE 7 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik elektryk, Technik energetyk, elektryk uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Skierowane do 24 uczestników projektu (24M), prowadzone przez 2 nauczycieli CEZ (w wymiarze:10-12h/m-c/n-la) na, w 2 gr.(*6 uczestników projektu), 2,5h/tydz./gr.*40tyg/edycję.*2 edycje. Łącznie: 400h (4gr.*100h/gr.) dla 24 uczestników projektu (4gr.*6 uczestników projektu).

Program nauczania składa się z 2 modułów: I moduł - (nabycie kompetencji): eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (50h) m.in.: budowa i eksploatacja  urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Oraz II moduł - (uzyskanie kwalifikacji) : eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV (50h), w tym m.in.: ochrona od porażeń, wymagania w zakresie przewodów i uziomów, ogólne warunki eksploatacji urządzeń, pomiary elektryczne; BHP.

Udział w zadaniu zakończony egzaminem przed Komisją SEP i wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:

Konrad Chachuła, Jarosław Wolniewicz

  1. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu 0 K/12 M):
    1. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć
Data Godzina od … do… Nauczyciel prowadzący zajęcia
3.12.2018 16.00 – 20.00 (4) Jarosław Wolniewicz
7.12.2018 16.00 – 20.00 (4) Konrad Chachuła
10.12.2018 16.00 – 20.00 (4) Jarosław Wolniewicz
14.12.2018 16.00 – 20.00 (4) Konrad Chachuła
4.01.2019 8.00 – 13.00 (5) Konrad Chachuła
7.01.2019 16.00 – 20.00 (4) Jarosław Wolniewicz
11.01.2019 8.00 – 15.00 (7) Konrad Chachuła
14.01.2019 16.00 – 20.00 (4) Jarosław Wolniewicz
21.01.2019 16.00 – 18.00 (2) Jarosław Wolniewicz
22.01.2019 16.00 – 20.00 (4) Jarosław Wolniewicz
18.01.2019 8.00 – 12.00 (4) Konrad Chachuła
25.01.2019 8.00 – 12.00 (4) Konrad Chachuła
29.01.2019 16.00 – 20.00 (4) Jarosław Wolniewicz
1.02.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I
4.02.2019 16.00 – 20.00 (4 godz) Jarosław Wolniewicz GRUPA II
8.02.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I
25.02.2019 16.00 – 20.00 (4 godz) Jarosław Wolniewicz GRUPA II
1.03.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I
4.03.2019 16.00 – 20.00 (4 godz) Jarosław Wolniewicz GRUPA II
8.03.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I
11.03.2019 16.00 – 20.00 (4 godz) Jarosław Wolniewicz GRUPA II
15.03.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I
18.03.2019 16.00 – 20.00 (4 godz) Jarosław Wolniewicz GRUPA II
22.03.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I
25.03.2019 16.00 – 20.00 (4 godz) Jarosław Wolniewicz GRUPA II
29.03.2019 8.00 – 12.00 (4 godz) Konrad Chachuła GRUPA I

 

  1. Lista uczestników realizujących zadanie:
Grupa 1
Bojanowski Kacper
Jakubowski Wojciech
Kasprzak Dominik
Kuśmirek Michał
Majdański Jakub
Rubach Mateusz
Grypa 2
Balcerzak Szymon
Bogusz Daniel
Kamola Adam
Makówka Krzysztof
Przybylski Mikołaj
Szczepaniak Konrad

 

  1. Na przeprowadzonych zajęciach omówiono ogólne warunki eksploatacji urządzeń, przepisy techniczno-budowlane, warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki, pierwszą pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz wiadomości dotyczące przewodów instalacyjnych. Omówiono oraz wykonano pomiary elektryczne. Montowano również układy z zabezpieczeniami instalacji elektrycznej, przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, wyłączniki przeciwporażeniowe i nadprądowe, wymagania w zakresie przewodów i uziomów oraz ogólne warunki eksploatacji urządzeń. Omówiono również zagadnienia dotyczące zabezpieczeń instalacji elektrycznej, osprzęt instalacyjny i źródła światła a także zagadnienia dotyczące pożarów oraz podział i rodzaje gaśnic.
  2. Tematyką planowanych zajęć będą pomiary elektryczne oraz montaż układów w zakresie zabezpieczeń instalacji elektrycznej i układów w inteligentnych instalacjach.

14.07.2019

W zadaniu uczestniczyło 12 uczniów (12M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 200h.

Program nauczania składał się z 2 modułów: I moduł - (nabycie kompetencji): eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych m.in.: budowa i eksploatacja  urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Oraz II moduł - (uzyskanie kwalifikacji) : eksploatacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV (50h), w tym m.in.: ochrona od porażeń, wymagania w zakresie przewodów i uziomów, ogólne warunki eksploatacji urządzeń, pomiary elektryczne; BHP.
Udział w zadaniu zakończony był egzaminem przed Komisją SEP. 12 uczniów  uzyskało certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji eksploatacji urządzeń sieci instalacji elektrycznych do 1 kV.

Wszyscy uczestnicy zadania realizują staże/praktyki u lokalnych przedsiębiorców.

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

  Oprogramowanie umożliwiające symulację pracy układów elektr i elektro 2 szt.  
  Zestaw programów: schematic, pomiary elektryczne 5, kalkulacje 1 kpl.  
Silnik 3-fazowy 4 szt.  
Silnik prądu stałego 3 szt.  
Przemiennik częstotliwości jednofazowy 3 szt.  
Stycznik 10 szt.  
Styki pomocnicze 106 szt.  
Wyłącznik silnikowy 24 szt.  
Wyłącznik nadprądowy 20 szt.  
Przekaźnik czasowy 19 szt.  
Przewody elektryczne (różne rodzaje) 600m  
Łączniki 50 szt.  
Tulejki kablowe 10 kpl.  
Model led z zasilaczem i listwą 1 szt.  
 Generator funkcyjny  
Amperomierze 4 szt.  
Woltomierze 4 szt.  
Boczniki 3 szt.  
Watomierze 3 szt.  
Rezystory nastawne, dekadowe 3 szt.  
Przekaźniki różne rodzaje 20 szt.  
Styczniki różne rodzaje 20 szt.  
Stycznik mocy 1 szt.  
Wyłączniki różnicowo-prądowe 20 szt.  
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 20 szt.  
Rozdzielnica 1 szt.  
Lampki sygnalizacyjne 28 szt.  
Przewody elektryczne różne rodzaje 1kpl.  
Puszki, rurki, koryta instalacyjne, gniazda, wyłączniki – różne rodzaje  
Przekaźniki różne rodzaje 45 szt.  
Przełącznik gwiazda-trójkąt 6 szt.  
Przekaźnik kontroli stanu poziomu z sondą zalania 1 szt.  
Przekaźnik programowalny 1 szt.  
Przewód do przekaźnika programowalnego 2 szt.  
Karta pamięci do przekaźnika programowalnego 5 szt.  
Zasilacz stabilizowany napięcia stałego 3 szt.  
Łącznik przyciskowy 20 szt. x 25zł = 500zł  
Przekaźnik czasowy 2 szt. x 285zł = 570zł  
Lampki sygnalizacyjne 28 szt. x 25zł = 700zł  
Falownik 2 szt. x 800zł = 1600zł  
Sterownik 6 szt. x 200zł = 1200zł  
Wyłącznik krańcowy 3 szt. x 90zł = 270zł  
Multimetr cyfrowy 3 szt. x 180zł = 540zł  
Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych – zmienne 3 szt. x 3800zł = 11400zł  
Wielofunkcyjny miernik do badania źródeł światła 3 szt. x 700zł = 2100zł  
Urządzenie do instalacji alarmowej – dzwonek 2 szt. x 35zł = 70zł  
Miernik uniwersalny cyfrowy 3 szt. x 170zł = 510zł  
Miernik rezystancji izolacji 1 szt. x 1730zł  
Miernik natężenia oświetlenia (luksomierz) 1 szt. x 250zł  
Miernik cosφ 1 szt. x 410zł  
Miernik – wskaźnik zasilania 3 szt. x 30zł = 90zł  
Czujniki zegarowe (kolejności faz, zaniku faz) 12 szt. x 90zł = 1080zł  
Imadło ślusarskie 3 szt. x 209zł = 627zł, szt 3  
Imadło instalatorskie do rur 1 szt. x 496 zł, szt 1  
Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów 3 szt. x 70zł = 210zł, szt 3  
Obcinak rolkowy do rur 3 szt. x 510zł = 1530zł, szt 3  
Gwintownica ręczna 1 szt. x 1100zł, szt 1  
Narzędzia do gwintowania ręcznego 1 szt. x 492zł, szt 1  
Komplet kluczy: płaskich, nasadowych 1 szt. x 570zł, szt 1  
Giętarka do rur 1 szt. x 2100zł, POZ 47 szt 1  
Wiertarka stołowa 1 szt. x 1570zł, szt 1  
Sprężyny do gięcia rur 4 szt. x 16,25zł = 65zł, szt 4  
Piłka do metalu 3 szt. x 55zł = 165zł szt 3  
Przymiar (miara) 6 szt. x 27zł = 162zł szt 6  
Poziomica 3 szt. x 50zł = 150zł szt 3  
Zestaw wkrętaków (płaskie i krzyżakowe) 9 kpl. x 250zł = 2250zł kpl 9  
Zestaw bitów 3 kpl. x 100zł = 300zł kpl 3  
Wiertarka udarowa 5 szt. x 640zł = 3200zł szt 5  
Wiertarko wkrętarka 1 szt. x 600zł szt 1  
Wiertła (różne rodzaje) 3 kpl. x 110zł = 330zł kpl 3  
Nóż monterski 6 szt. x 30zł = 180zł szt 6  
Komplet kluczy płaskich, oczkowych, nasadowych 3 kpl. kpl 3  
Tuleja do montażu i demontażu łożysk 1 szt. szt 1  
Bruzdownica 1 szt. szt 1  
Otwornice 3 szt. szt 3  
Zestaw kluczy 1 szt. szt 1  
Zestaw wiercenia i wkręcania 3 szt. szt 3  
Wiertarko-wkrętarka 3 szt. szt 3  
Czujniki zegarowe (kolejności faz, zaniku faz) 12 szt. szt 12  
Suwmiarka 1 szt. szt 1  
 Nóż tokarski, cenę oszacowano na podstawie konsultacji z potencjalnymi dostawcami 10 szt szt 10  
Szlifierka kątowa 1 szt. x 420zł szt 1  
Tarcze do cięcia (20 szt.) 2 op. szt 20  
Wiertła 2 komplety kpl 2  
Ściągacz do łożysk 1 szt. szt 1  
Klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe 1 komplet kpl 1  
Szczypce do montażu pierścieni 1 szt. szt 1  
Wkrętaki 3 komplety kpl 3  
Przecinak 1 szt. szt 1  
Narzędzia do montażu (zakuwarka do montażu łańcuchów) 1 szt. szt 1  
Wiertarka 2 szt. szt 2  
Klucze płaskie, oczkowe 1 szt. szt 1  
Narzędzia do nitowania (nitownica) 1 szt. szt 1  
Wkrętarka 1 szt. szt 1  
Pilarka akumulatorowa 1  szt. szt 1  
Szlifierka kątowa 1 szt. szt 1  
Giętarka ręczna do haków rynnowych 1 szt. szt 1  
Wiertarka 1 szt. szt 1  
Żłobiarka 1 szt. szt 1  
Pas dekarski 1 szt. szt 1  
Nitownica 1 szt. szt 1  
Zestaw nożyc do blach 1 szt. szt 1  
Zestaw kleszczy dekarskich 1 szt. szt 1  
Młotek blacharski 1 szt. szt 1  
Zaciskacz rąbka 1 szt. szt 1  
Zwężacz do rur 1 szt. szt 1  
Poziomnica aluminiowa 1 szt. szt 1  
Pochyłomierz cyfrowy 1 szt. szt 1  
Kątownik nastawny 1 szt. szt 1  
Zaginadła blachowe 3 szt. szt 3  
Suwmiarka 10 szt. szt 10