Przeskocz do treści

Zadanie 6

GALERIA

Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunków Technik budownictwa, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Skierowane do 16 uczestników projektu (16M), prowadzone przez 2 nauczycieli z/w CEZ  (w wymiarze:10-20h/m-c/n-la), w 1 gr.(*8 uczestników projektu), 5h/tydz./gr.*30tyg/edycję.*2 edycje. Łącznie: 300h (2gr.*150h/gr.) dla 16 uczestników projektu (2gr.*8 uczestników projektu).

Program modułowy obejmie 2 moduły: I - moduł teoretyczny (60h/gr.), w tym, m.in. :rozwiązania materiałowe stosowane w pokryciach dachowych; czytanie dokumentacji technicznej; technologie robót dekarskich i montażowych;

II- moduł praktyczny, w tym m.in.: praktyczne zastosowanie rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w robotach dekarskich; wykonywanie wybranych prac  budowlanych; pokazy instruktażowe (np. montaż okien, obróbka blacharska);

W efekcie udziału w projekcie uczeń będzie m.in.: posiadał wiedzę nt. rozwiązań materiałowych stosownych w pokryciach dachowych; potrafił czytać dokumentację techniczną; znał i stosował rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i technologiczne w robotach dekarskich; wykonywał wybrane prace budowlane;

Zakupione zostaną materiały do zajęć.

07.12.2018

Rozpoczęto realizację zadania, w którym udział bierze 8 uczniów(2K/6M). Wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zadania zostali objęci diagnozą wstępną w formie testu diagnozującego. Zajęcia prowadzone są w formie modułowej przez dwóch nauczycieli. Łącznie przeprowadzono 52 godziny zajęć.

*Moduł I – w bieżącym okresie rozliczeniowym zrealizowano 24 godziny zajęć.

Tematyka zajęć obejmowała: Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony   środowiska obowiązujące podczas prac dekarskich. Elementy dachów  i stropodachów, ich rozwiązania konstrukcyjne i pokryciowe. Zakres robót dekarskich. Pomiary, narzędzia, maszyny i sprzęt do robót dekarskich.

Zajęcia prowadzone były w pracowni dokumentacji budowlanej z zastosowaniem następujących metod pracy:  wykładu informacyjnego, pokazu, pogadanki, ćwiczeń praktycznych. Wykorzystane zostały środki dydaktyczne, takie jak: materiały źródłowe, dokumentacja budowlana, instrukcje wykonania i montażu, zestawy zadań/karty pracy, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne.

Moduł II – w bieżącym okresie rozliczeniowym zrealizowano 28 godzin zajęć.

Tematyka zajęć obejmowała: Zasady bhp i ppoż w warsztacie szkolnym, obsługa narzędzi i sprzętu do robót dekarskich i montażowych, organizacja stanowiska pracy. Wykonywanie więźby dachowej, odwodnień dachu oraz obróbki blacharskiej.

Zajęcia odbywały się w pracowni budowlanej / warsztacie szkolnym z wykorzystaniem metod pracy: instruktażu z pokazem, pogadanki, ćwiczeń praktycznych.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka kolejnych zajęć będzie obejmowała:

  • rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne i technologiczne w pracach dekarskich.

 

  • Zajęcia warsztatowe: przygotowywanie otworów pod okna dachowe, przygotowanie materiałów pokryciowych oraz rozpoczęcie wykonywania wybranych prac dekarskich i montażowych.

17.04.2019

ZADANIE 6 Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunków Technik budownictwa, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Skierowane do 16 uczestników projektu (16M), prowadzone przez 2 nauczycieli z/w CEZ  (w wymiarze:10-20h/m-c/n-la), w 1 gr.(*8 uczestników projektu), 5h/tydz./gr.*30tyg/edycję.*2 edycje. Łącznie: 300h (2gr.*150h/gr.) dla 16 uczestników projektu (2gr.*8 uczestników projektu).

Program modułowy obejmie 2 moduły: I - moduł teoretyczny (60h/gr.), w tym, m.in. :rozwiązania materiałowe stosowane w pokryciach dachowych; czytanie dokumentacji technicznej; technologie robót dekarskich i montażowych;

II- moduł praktyczny, w tym m.in.: praktyczne zastosowanie rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w robotach dekarskich; wykonywanie wybranych prac  budowlanych; pokazy instruktażowe (np. montaż okien, obróbka blacharska);

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:   

Beata Książek,   Michał Świniarski

 

Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu 8 osób (2K/6M)

  1. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć
Realizacja

w zakresie

Data zajęć Godziny Liczba godzin
MODUŁ II

Michał Świniarski

03.12.2018 12.00-17.00 5
10.12.2018 12.00-15.00                 3
 

 

MODUŁ I

Beata Książek

07.01.2019 12.00-17.00 5
       14.01.2019 12.00-17.00 5
       21.01.2019 12.00-17.00 5
28.01.2019 12.00-16.00 4

 

Realizacja

w zakresie

Data zajęć Godziny Liczba godzin
 

MODUŁ I

Beata Książek

 

04.02.2019 12.00-16.00 4
25.02.2019 12.00-16.00 4
04.03.2019 12.00-16.00 4
11.03.2019 12.00-17.00 5
RAZEM 17
 

MODUŁ II

Michał Świniarski

18.03.2019 12.00-17.00 5
25.03.2019 12.00-17.00                 5
RAZEM 10

 

  1. Zajęcia prowadzone są na bieżąco, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o diagnozę wstępną określającą stopień przygotowania i potrzeby edukacyjne  uczestników do realizacji zadania w zakresie dwóch modułów.                                       Ocenianiu podlega bieżąca aktywność uczniów na prowadzonych zajęciach. Uczniowie w oparciu o nową wiedzę i umiejętności rozwiązywali problemy edukacyjne, opracowywali karty pracy i prezentacje, wykonywali prace związane z organizacją stanowiska dekarskiego oraz montażu i demontażu rusztowań.
  2. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

Moduł I

Zastosowanie okien dachowych, świetlików i wyłazów. Obróbki blacharskie dachów i elewacji. Krycie dachów blachą, dachówką ceramiczną i cementową, folią i materiałami powłokowymi, papą i dachówką bitumiczną oraz płytami dachowymi. Krycie dachów metodami dawnymi. Przegląd materiałów pokryciowych dostępnych na rynku budowlanym.

Naprawy, remonty i konserwacja pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich.

Przegląd materiałów dekarskich dostępnych na rynku budowlanym. Podsumowanie zajęć teoretycznych.

Zajęcia prowadzone były  w pracowni dokumentacji budowlanej z zastosowaniem następujących metod pracy:  wykładu informacyjnego, pokazu, pogadanki, ćwiczeń praktycznych. Wykorzystane zostały środki dydaktyczne, takie jak: materiały źródłowe, dokumentacja budowlana, instrukcje wykonania i montażu, zestawy zadań/karty pracy, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne.

 

Moduł II  

Organizacja stanowiska pracy podczas wykonywania robót dekarskich. Przygotowanie otworów pod okna dachowe.

Składowanie materiałów budowlanych na placu budowy. Montaż i demontaż rusztowań wykorzystywanych w robotach budowlanych zgodnie z przepisami.

Zajęcia odbywały się w pracowni budowlanej II / warsztacie szkolnym                            z wykorzystaniem metod pracy: instruktażu z pokazem, pogadanki, ćwiczeń praktycznych.

  1. Podjęte działania zwiększyły aktywność uczniów w procesie edukacji budowlanej. Uczniowie zapoznali z zakresem prac związanych z naprawą, remontem i konserwacją pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich. Dokonali przeglądu materiałów dekarskich dostępnych na rynku budowlanym. Wdrażali się do stosowania rozwiązań technicznych związanych z kryciem dachów. Zapoznali się z zasadami składowania materiałów budowlanych na placu budowy. Wykonywali prace w zakresie montażu i demontażu rusztowań wykorzystywanych w robotach budowlanych. Kształcili umiejętności organizacji pracy w ramach robót dekarskich. Rozwijali zainteresowania, postawy zawodowe oraz kompetencje społeczne.

 

  1. Planowany przebieg realizacji zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym obejmuje wykonywanie prac dekarskich: podkłady pod pokrycia, montaż pokryć i innych elementów dachowych.

 

  1. wydatki rzeczowe.

Pendrive 16 GB KINGSTON 16 szt.. /18,45 zł na 2 edycje

Laptop ?

Jednostka komputera stacjonarnego DELLO OptoPlex  5 szt. / 950, 00 zł

Drukarka laserowa OKI C823 dnA3 Color  2400,00

Projektor ACER 1 szt.  / 2337,00 zł

Ekran projekcyjny elektryczny z wizualizatorem 1 szt.  / 3075,00 zł

 

LISTA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA W ZADANIU:

Lp Nazwisko  i imię
1 Braszak Bartosz
2 Fabrowski Bartłomiej
3 Józefiak Kacper
4 Kliński Dawid
5 Młodawski Dominik
6 Przyk Natalia
7 Chmielowska Sandra
8 Szymczak Jakub

14.07.2019

W zadaniu uczestniczyło 8 uczniów (2K 6M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 150 godzin.

Program modułowy obejmie 2 moduły: I - moduł teoretyczny, w tym, m.in. :rozwiązania materiałowe stosowane w pokryciach dachowych; czytanie dokumentacji technicznej; technologie robót dekarskich i montażowych;

II- moduł praktyczny, w tym m.in.: praktyczne zastosowanie rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w robotach dekarskich; wykonywanie wybranych prac  budowlanych; pokazy instruktażowe (np. montaż okien, obróbka blacharska);

W efekcie udziału w projekcie uczeń m.in.: posiadł wiedzę nt. rozwiązań materiałowych stosownych w pokryciach dachowych; potrafił czytać dokumentację techniczną; znał i stosował rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i technologiczne w robotach dekarskich; wykonywał wybrane prace budowlane;

Wszyscy uczestnicy zadania realizują staże/praktyki u lokalnych przedsiębiorców.

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

1 zestaw x 800zł, ceny oszacowano na podstawie konsultacji z potencjalnymi dostawcami, m.in. Księgarnia Róża
 
 
L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość  
 
1 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych. Kwalifikacja BD.29. Część 1       WSiP szt. 1  
 
 
2 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych. Kwalifikacja BD.29. Część 2   WSIP szt. 1  
3 Konstrukcje budowlane  WSIP szt. 1  
   
Mirosława Popek, Zbigniew Romik  
4 Vademecum projektanta tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych Producent: Polcen Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza szt. 1  
 
5 BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia                                          Andrzej Tomana szt. 1  
 
6 Domy jednorodzinne Przewodnik do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego             Siewczyńska Monika                                                 Wydawnictwo Naukowe PWN szt. 1  
 
7 Belki. Siły wewnętrzne i linia ugięcia. Przykłady obliczeń        POLIGRAF                                                                   Sławomir Kowalski, Tomasz Kądziołka szt. 1  
8 Atlas Dachów    Eberhard Schnunck, Hans Jochen Oster, Rainer Barthel, Kurt Kießl   MDM                                             szt. 1  
 
9 Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych  Barbara Francke szt. 1  
Instytut Techniki Budowlanej  
10 Dokumentacja robót budowlanych Dziennik budowy. Kosztorys budowlany. Księga obmiaru robót. Paweł Wiśniewski      Verlag Dashöfer szt. 1  
11 Książka ''Dekarz'' - KaBe szt. 1  
Anna Kaczkowska  
12 Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia                                                                  Martinek Włodzimierz, Michnowski Zygmunt                        WSIP szt 1  
13 BHP budowlańca z płytą DVD. Poradnik Producent: Tarbonus  Autor: Marek Gałusza szt 1  
 Materiały, surowce, półfabrykaty i inne środki niezbędne w procesie kształcenia
Na zestaw składa się:
Blach trapezowa 1 kpl.
Blacha płaska 1 kpl.
Folia dachowa 1 szt.
Gwoździe budowlane 1 kpl.
Wkręty ocynkowane 1 op.

Giętarka z nożycami krążkowymi szt 1
Giętarka segmentowa szt 1
Nożyce elektryczne do cięcia blach szt 2
Tarcica iglasta 2m3
Rynny półokrągłe PCV i metalowe 2 kpl.
Haki gięte PCV i metalowe
Sztucer rynny PCV i metalowe
Denka rynny PCV i metalowe
Kolanka PCV i metalowe
Rura spustowa PCV i metalowe
Obejma rury PCV i metalowe