Przeskocz do treści

Zadanie 5

GALERIA

Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych

Skierowane do 24 uczestników projektu (24M), prowadzone przez 5 nauczycieli z/w CEZ , (w wym.:8-10h/m-c/n-la), w 2 gr.(*6UP), 5 6h/tydz./gr.*40tyg/edycję.*2 edycje (po 40 tyg./edycję). Łącznie: 880h (4gr.*220h/gr.) dla 24UP (4gr.*6os.).

Zajęcia będą się składać z 5 modułów dotyczących serwisowania: I moduł - hamulce, zawieszenie, układ przeniesienia napędu (60h); II moduł - oświetlenie, układ kierowniczy, recykling (60h); III moduł motocykle - zajęcia w języku angielskim (20h); IV moduł - silniki, nadwozia, koła (60h); V moduł urządzenia elektryczne i elektroniczne (20h);

W efekcie realizacji zajęć uczestnik będzie m.in.: posiadał wiedzę nt. innowacyjnych rozwiązań w transporcie (samochód autonomiczny); wykonywał czynności serwisowe podstawowych podzespołów w pojazdach samochodowych i w motocyklach; posługiwał się językiem branżowym angielskim w stopniu komunikatywnym.

07.12.2018

Rozpoczęto realizację zadania, w którym udział bierze 12 uczniów(12M). Wszyscy uczniowie przed przystąpienie do zadania zostali objęci diagnozą wstępną w formie testu pisemnego oraz rozmowy wstępnej kontrolnej. Łącznie przeprowadzono 116 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli:

*moduł I - 36 godzin zajęć

Tematyka prowadzonych zajęć:

 • Wpływ serwisowania parametrów geometrii kół kierowanych na bezpieczeństwo pojazdów.
 • Porównanie metod pomiarów geometrii ustawienia kół kierowanych.
 • Pomiar geometrii ustawienia kół osi kierowanych i niekierowanych (GTO Laser, Beissbarth, płyta przejazdowa).

* moduł II - 80 godzin zajęć.

Tematyka prowadzonych zajęć:

 • BHP, p-poż na kursie.* Przemysł motoryzacyjny.
 • Nowoczesne paliwa i smary.
 • Działanie tss. Nowoczesne sterowanie tss.
 • Ekologia tss. Serwisowanie nowoczesnych tss.
 • Nowoczesna diagnostyka tss.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka kolejnych zajęć będzie obejmowała m.in.

Moduł I - Zasada działania, zadania, rodzaje i serwisowanie amortyzatorów  pojazdów. Badanie przyczepności kół – analiza wyników. Serwisowanie nowoczesnych układów hamulcowych.

Moduł II - Nowoczesne urządzenia serwisowe. Napędy hybrydowe i ich serwisowanie. Napędy elektryczne i ich serwisowanie. Bezpieczeństwo nadwozi. Nowoczesna budowa nadwozi. Nowoczesne materiały nadwoziowe. Serwisowanie nowoczesnych nadwozi. Nowoczesna budowa kół.

17.04.2019

ZADANIE 5 Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych

Skierowane do 24 uczestników projektu (24M), prowadzone przez 5 nauczycieli z/w CEZ , (w wym.:8-10h/m-c/n-la), w 2 gr.(*6UP), 5 6h/tydz./gr.*40tyg/edycję.*2 edycje (po 40 tyg./edycję). Łącznie: 880h (4gr.*220h/gr.) dla 24UP (4gr.*6os.).

Zajęcia będą się składać z 5 modułów dotyczących serwisowania: I moduł - hamulce, zawieszenie, układ przeniesienia napędu (60h); II moduł - oświetlenie, układ kierowniczy, recykling (60h); III moduł motocykle - zajęcia w języku angielskim (20h); IV moduł - silniki, nadwozia, koła (60h); V moduł urządzenia elektryczne i elektroniczne (20h);

W efekcie realizacji zajęć uczestnik będzie m.in.: posiadał wiedzę nt. innowacyjnych rozwiązań w transporcie (samochód autonomiczny); wykonywał czynności serwisowe podstawowych podzespołów w pojazdach samochodowych i w motocyklach; posługiwał się językiem branżowym angielskim w stopniu komunikatywnym;

 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dariusz Ciołek, Leszek Strzałkowski,                                                                                  Dominik Wyrwas, Paweł Wolski

 

 1. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu (0 Kobiet / 12 Mężczyzn):
 2. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć

 

GRUPA I
5.12.2018 D. Ciołek 16.00-20.00 4
7.12.2018 P. Wolski 16.00-20.00 4
8.12.2018 P. Wolski 10.00-16.00 6
14.12.2018 P. Wolski 16.00-20.00 4
19.12.2018 D. Ciołek 16.00-18.00 2
21.12.2018 P. Wolski 16.00-20.00 4
27.12.2018 P. Wolski 8.00-16.00 8
GRUPA 2
8.12.2018 P. Wolski 8.00-10.00 2
12.12.2018 D. Ciołek 16.00-18.00 2
15.12.2018 P. Wolski 8.00-16.00 8
22.12.2018 P. Wolski 8.00-16.00 8
28.12.2018 P. Wolski 8.00-16.00 8
GRUPA I
4.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
9.01.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
11.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
18.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
21.01.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
22.01.2019 P. Wolski 12.00-20.00 8
23.01.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
29.01.2019 P. Wolski 12.00-20.00 8
2.01.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
3.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
5.01.2019 P. Wolski 8.00-16.00 8
10.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
16.01.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
17.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
24.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
28.01.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
30.01.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
31.01.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4

 

 

luty 2019 marzec 2019 razem
Gr 1 Gr 2 Gr 1 Gr 2
D. Ciołek 4 4 8 8 24
L. Strzałkowski 4 4 8 8 24
D. Wyrwas 4 4 8 8 24
P. Wolski 16 16 10 10 52
łącznie 124

 

 

 

 

 

Zgodnie z tabelą planu pracy.

 

Data zajęć Imię i nazwisko prowadzącego Godziny Liczba godzin
GRUPA I
4.02.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
5.02.2019 P. Wolski 12.00-20.00 8
6.02.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
25.02.2019 D. Wyrwas 16.00-20.00 4
26.02.2019 P. Wolski 12.00-20.00 8
4.03.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
5.03.2019 P. Wolski 12.00-20.00 8
6.03.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
11.03.2019 D. Wyrwas 16.00-20.00 4
12.03.2019 P. Wolski 12.00-14.00 2
18.03.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
20.03.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
25.03.2019 D. Wyrwas 16.00-20.00 4

 

GRUPA 2
4.02.2019 D. Wyrwas 16.00-20.00 4
7.02.2019 P. Wolski 12.00-20.00 8
8.02.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
25.02.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
27.02.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
28.02.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
4.03.2019 D. Wyrwas 16.00-20.00 4
7.03.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
11.03.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
13.03.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4
14.03.2019 P. Wolski 16.00-20.00 4
18.03.2019 D. Wyrwas 16.00-20.00 4
21.03.2019 P. Wolski 16.00-18.00 2
25.03.2019 L. Strzałkowski 16.00-20.00 4
27.03.2019 D. Ciołek 16.00-20.00 4

 

Na stronie są aktualne informacje na temat zadania. Jest aktualny harmonogram. Są aktualne zdjęcia z realizacji zajęć projektowych.

 1. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

Dariusz Ciołek: Zasada działania, zadania, rodzaje i serwisowanie amortyzatorów  pojazdów. Badanie przyczepności kół – analiza wyników. Serwisowanie nowoczesnych układów hamulcowych . Porównanie metod sprawdzania skuteczności działania układów hamulcowych. Sprawdzenie skuteczności działania układu hamulcowego na urządzeniu rolkowym.

Sprawdzenie skuteczności działania układu hamulcowego za pomocą opóźnieniomierza. Wpływ stanu technicznego elementów układu hamulcowego na skuteczność działania układu i bezpieczeństwo pojazdów – weryfikacja elementów hamulców tarczowych. Wpływ stanu technicznego elementów układu hamulcowego na skuteczność działania układu i bezpieczeństwo pojazdów – weryfikacja elementów hamulców bębnowych

Leszek Strzałkowski: Rodzaje motocykli. Historia motocykli w Polsce. Ramy motocyklowe. Układy smarowania w motocyklach.

Zawieszenia w motocyklach. Łańcuchy napędowe. Regulacja luzów zaworowych w motocyklach. Naprawa sprzęgła motocyklowego. Układy tłokowo-korbowe. Motocyklowe ciekawostki. Zajęcia w języku angielskim: Materiały w budowie samochodów. Akumulatory. Anglojęzyczne skróty w motoryzacji. Numer VIN. Mechanizm różnicowy. Skrzynia biegów.

Dominik Wyrwas:  Obwód zasilania, łączenie źródeł prądu, obwód zasilania samochodów hybrydowych i elektrycznych. Budowa, zasada działania akumulatora i alternatora, pomiar ciągłości i stanu izolacji uzwojeń alternatora.  Badanie alternatora po naprawie, badanie prądu ładowania, sprawdzanie regulatora napięcia- prądnica.

Paweł Wolski: Nowoczesne urządzenia serwisowe. Napędy hybrydowe. Serwisowanie napędów hybrydowych. Napędy elektryczne. Serwisowanie napędów elektrycznych. Bezpieczeństwo nadwozi. Nowoczesna budowa nadwozi. Nowoczesne materiały nadwoziowe. Serwisowanie nowoczesnych nadwozi. Nowoczesna budowa kół.

Nowoczesne serwisowanie kół. Nowoczesne układy kierownicze. Serwisowanie ukł. kierowniczych. Recycling pojazdów. Przyszłość pojazdów. Przyszłość urządzeń serwisowych.

 

Zajęcia realizowano w formie modułowej.

 

 1. Planowany przebieg realizacji zajęć (zakres tematyczny) w kolejnym okresie rozliczeniowym (zgodnie z okresami założonymi w harmonogramie realizacji projektu) – krótka informacja w postaci 1 – 2 zdań.

Dariusz Ciołek: Wpływ stanu technicznego elementów układu hamulcowego na skuteczność działania układu i bezpieczeństwo pojazdów – weryfikacja elementów hamulców bębnowych. Serwisowanie nowoczesnych elektronicznych układów komfortu i bezpieczeństwa: ABS, ASR, ESP. Nowoczesne sprzęgła samochodowe, metody ich sterowania – wady i zalety. Serwisowanie skrzyń biegów i przekładni głównych – dobór przełożeń.

Leszek Strzałkowski: Układy tłokowo-korbowe. Motocyklowe ciekawostki. Układy hamulcowe. Zawieszenia

Dominik Wyrwas: Prądnico-rozrusznik, rozrusznik samochodowy, systemy start-stop, samochodowa instalacji elektryczna. Instalacje oświetleniowe, budowa i obsługa instalacji oświetleniowej, lokalizowanie usterek instalacji i jej naprawa.

 1. Zakupy: W okresie sprawozdawczym zakupiono:
Pozycja w projekcie Nazwa Cena zapłacona
84 Materiały eksploatacyjne 5.000,00
80 Tester diagnostyczny 75.030,00
81 Tester napędów hybrydowych 3.813,00
82 Oprogramowanie biurowe 522.75
85 Komputer przenośny 7.995,00

 

 1. Lista uczestników:

Gr 1:

 1. Drożdżyński Mateusz 1Ts
 2. Jakubowski Kacper 1Ts
 3. Maciejewski Bartłomiej 1Ts
 4. Mularczyk Adam 1Ts
 5. Pietrus Filip 1Ts
 6. Stefański Hubert 1Ts

Gr 2:

 1. Szuszwalak Szymon 1Ts
 2. Szwed Patryk 1Ts
 3. Ziółkowski Wiktor 1Ts
 4. Dalecki Mateusz 1a
 5. Owczarek Damian 1a
 6. Skoczylas Kacper 1a

14.07.2019

W zadaniu uczestniczyło 12 uczniów (12M). Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycieli. Łącznie zrealizowano 440 godzin.

Zajęcia składały się z 5 modułów dotyczących serwisowania: I moduł - hamulce, zawieszenie, układ przeniesienia napędu; II moduł - oświetlenie, układ kierowniczy, recykling; III moduł motocykle - zajęcia w języku angielskim; IV moduł - silniki, nadwozia, koła; V moduł urządzenia elektryczne i elektroniczne;

W efekcie realizacji zajęć uczestnik m.in.: posiadł wiedzę nt. innowacyjnych rozwiązań w transporcie (samochód autonomiczny); wykonywał czynności serwisowe podstawowych podzespołów w pojazdach samochodowych i w motocyklach; posługiwał się językiem branżowym angielskim w stopniu komunikatywnym;

Wszyscy uczestnicy zadania realizują staże/praktyki u lokalnych przedsiębiorców.

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

1.       Akumulator rozruchowy 12V; P+; 36÷45 Ah;
2.       Akumulator rozruchowy 12V; P+; 50÷60 Ah;
3.       Akumulator rozruchowy 12V; P+; 70÷80 Ah;
4.       Akumulator rozruchowy 12V; P+; 95÷105 Ah;
                Uwaga: Kaucja zawarta w cenie akumulatorów;
5.       Opona wielosezonowa 205/60R15; wzmacniana; prędkość min. H lub wyższa; hamowanie na mokrej nawierzchni max. C lub lepsze;
6.       Olej smarowy silnikowy SAE 0W20  min. ACEA A1/B1 lub lepszy; bańka min. 4 dm3;
7.       Olej smarowy silnikowy SAE 5W30  min. ACEA C3 lub lepszy; bańka min. 4 dm3;
8.       Olej smarowy silnikowy SAE 10W40  min. ACEA A3/B3 lub lepszy; bańka min. 4 dm3;
9.       Olej smarowy przekładniowy 75W80; bańka min. 1 dm3 ;
10.    Olej smarowy przekładniowy 75W90; bańka min. 1 dm3 ;
11.    Olej smarowy przekładniowy 80W140; bańka min. 1 dm3 ;
12.    Płyn hamulcowy DOT4; bańka min. 0,5 dm3;
13.    Płyn hamulcowy DOT4; bańka metalowa min. 0, 5 dm3;
14.    Płyn do chłodnic; mrozoodporność min. -35°C; do Fe i Al.; bańka min. 5dm3;
15.    Smar do przegubów, opakowanie min.  200g.
16.    Smar grafitowy; opakowanie min.  200g.
17.    Silikonowa masa do uszczelniania silników i przekładni; czarna; trwale elastyczna min. od -40°C do +200°C; opakowanie min. 200ml; w opakowaniu ciśnieniowym z dozownikiem (np. Forch K166)
18.    Silikonowa masa wysokotemperaturowa do uszczelniania silników; czerwona; trwale elastyczny min. od -60°C do +350°C; opakowanie min. 50g; (np. ProSeal 10-042)
19.    Zabezpieczenie do gwintów o średnim stopniu wytrzymałości; opakowanie min. 50g; (np. Forch K120)
20.    Wytrzymały klej błyskawiczny do tworzyw sztucznych; opakowanie min. 5g; (np. Bondini Plus Super Klej).
21.    Kontakt spray do styków elektrycznych, opakowanie min. 250ml
Program diagnostyczny 1 szt. autodata motocykle,