Przeskocz do treści

Zadanie 4

GALERIA

Doradztwo edukacyjno-zawodowe -skierowane do 40 uczestników projektu (12K/28M), prowadzone przez nauczyciela – doradcę zawodowego, w 1 gr.(10 os.), 3-4h/tydz./gr. *15tyg/edycję.*4 edycje (po 15 tyg./edycję). Łącznie: 200h (4gr.*50h/gr.) dla 40 UP (4gr.*10os.).

Program zajęć obejmie min.: poznanie własnych predyspozycji; opis zawodów; narzędzia i metody planowania kariery zawodowej; informacja na temat lokalnego rynku pracy; zawody deficytowe i nadwyżkowe; CV i list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna; podstawy prawa pracy;
Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć będzie m.in.: znał własne predyspozycje i uzdolnienia; potrafił planować ścieżkę dalszej edukacji i kariery z uwzględnieniem własnych predyspozycji; znał lokalny rynek  pracy i podstawy prawa pracy; opracowuje dokumentację  aplikacyjną.

07.12.2018

Rozpoczęto realizację zadania, w którym udział bierze 10 uczniów(1K/9M). Wszyscy uczniowie zostali poddani diagnozie wstępnej w formie testu. Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego. Łącznie przeprowadzono  24 godziny zajęć.

Tematyka zajęć obejmowała m.in.:

*zagadnienia dotyczące osobowości,

*możliwości kształcenia – typy szkół, profile kształcenia.

*omówienie lokalnego rynku pracy.

Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem multimedialnych programów komputerowych tj. m. in.: „Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron”,  Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”, „Test preferencji i predyspozycji zawodowych”, „Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych”, „Piramida Kariery 3” oraz innych, znajdujących się w zasobach Szkolnego Ośrodka Kariery w bibliotece CEZ. Wykorzystano również pakiet: „Doradztwo Zawodowe w Gimnazjum i Szkole Ponadgimnazjalnej”.

W dn. 20.11.2018 uczestnicy zadania 4 wzięli udział  w seminarium pt. „Pierwsze kroki w biznesie”, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu. W czasie seminarium uczniowie uzyskali informacje na temat rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu na potrzeby pozyskania środków finansowych z różnych źródeł. Zostali oni również zapoznani z ofertą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu na rzecz wspierania samozatrudnienia i rozwoju umiejętności przedsiębiorczych.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kontynuacja realizacji zajęć na których uczniowie dowiedzą się jak planować własną karierę. Poznają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na rozwój kariery oraz metody poszukiwania pracy. Uczestnicy poznają określenie: „portfolio zawodowe”. Napiszą własne CV i List motywacyjny. Dowiedzą, jak rzetelnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

17.04.2019

Zadanie Nr 4 : Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Agnieszka Świniarska.

 

 1. Dla potrzeb realizacji zajęć w projekcie dokonano zakupów:

- Urządzenie wielofunkcyjne Xerox – 1230,00 zł – dn. 27.12.2018 r.

- Projektor ACER – 2337,00 – 27.12.2019 r.

- Ekran AVTEK – 492,00 – 27.12.2019 r.

- Pokrowiec AVTEK – 209,10 – 27.12.2019 r.

 1. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu (1 Kobieta/ 9 Mężczyzn):
 2. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć

Razem:  22 godziny. (Harmonogramy w formie tabeli )

 

Miesiąc/rok: grudzień 2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
03.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

05.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

07.12.2018 r.

15:00 - 16:00

A. Świniarska

10.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

12.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

14.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

17.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

18.12.2018 r.

14:00 - 15:00

A. Świniarska

19.12.2018 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

 

 

 

Miesiąc/rok: styczeń 2019 r.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
07.01.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

16.01.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

21.01.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

 

 

 1. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

 

Na zrealizowanych zajęciach w terminie od 01.12.2018 r. do 31.01.2019 r. uczestnicy grupy 1 Zadania Nr 4 dowiedzieli się, jak należy planować własną karierę oraz, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mają wpływ na jej rozwój. Informacje te uświadomiły uczniom, jakie czynniki mają wpływ na odniesienie sukcesu zawodowego.

Uczestnicy dowiedzieli się, co to jest „portfolio zawodowe”. Otrzymali zbiór niezbędnych informacji o dokumentach aplikacyjnych oraz praktycznych wskazówek dotyczących poprawnego ich przygotowania. Poznali rodzaje CV, cechy dobrego CV oraz sposoby jego składania.

Uczestnicy Zadania Nr 4 poznali cechy dobrego listu motywacyjnego. Korzystając z tych informacji, każdy z uczestników Zadania Nr 4 przygotował CV - swoje własne Curriculum Vitae, oraz list motywacyjny. Omówione zostały metody poszukiwania pracy.

Uczestnicy otrzymali informacje przygotowujące do bezpośredniego spotkania z pracodawcą. Poruszone zostały kwestie dotyczące rzetelnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, jej przebiegu, jak również sposobu zachowania się podczas rozmowy, aby jej skutkiem było zatrudnienie osoby zainteresowanej.

Uczniowie poznali tajniki komunikacji niewerbalnej. W ramach ćwiczeń uczestnicy przeprowadzili między sobą krótki kurs do spotkania oko w oko z pracodawcą. Następnie poznali rodzaje zatrudnienia. Wyjaśniono istotę oceniania pracy pracownika.

Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem multimedialnych programów komputerowych tj. m. in.: „Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron”,  Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”, „Test preferencji i predyspozycji zawodowych”, „Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych”, „Piramida Kariery 3” oraz innych, znajdujących się w zasobach Szkolnego Ośrodka Kariery w bibliotece CEZ. Testy w formie programów komputerowych umożliwiły przeprowadzenie badania, automatyczne obliczenie wyników oraz uzyskanie wydruku stanowiącego słowny opis wyników. Dodatkowo                          z programów komputerowych uczestnicy mieli możliwość wydrukowania interesujących ich materiałów. Wykorzystano również pakiet: „Doradztwo Zawodowe w Gimnazjum i Szkole Ponadgimnazjalnej”. Uczestnicy wypełnili również wiele kart pracy (w wersji papierowej) dotyczących danego tematu.

 1. Planowany przebieg realizacji zajęć

 

W najbliższym okresie, tj. od dnia 01 lutego 2019 r. do 06 lutego 2019 r. zostaną przekazane uczestnikom Zadania Nr 4 informacje dotyczące odpowiedniego zachowania się w nowym miejscu pracy oraz utrzymywania poprawnych stosunków międzyludzkich w pracy. Dn. 06.02.2019 r. – zakończenie zajęć z Grupą 1. W miesiącu lutym 2019 r. rozpocznie realizację zajęć Grupa 2.

 

 1. Aktualna lista uczniów realizujących zadanie:

Gr. 1 – realizacja zajęć w terminie: 18.10.2018 r. – 06.02.2019 r.

 

Gr. 1  – 10 uczestników:

 1. Maniecki Mateusz – kl. 3 TEO
 2. Maśliński Jacek – kl. 3 TEO
 3. Milczarek Klaudiusz - kl. 3 TEO
 4. Dłużniewski Michał – kl. 3 TEO
 5. Maciejczyk Dawid – kl. 3 TEO
 6. Walczak Sebastian – kl. 2 Monter mechatronik
 7. Boczkowski Dominik – kl. 2 Monter mechatronik
 8. Pawłowski Przemysław – kl. 2 Monter mechatronik
 1. Saładajczyk Sandra – kl. 1 Technik budownictwa
 2.    Łukomski Mikołaj - kl. 3 Technik mechatronik
 1. ZADANIE 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 2. Skierowane do 40 uczestników projektu (12K/28M), prowadzone przez nauczyciela – doradcę zawodowego, w 1 gr.(10 os.), 3-4h/tydz./gr. *15tyg/edycję.*4 edycje (po 15 tyg./edycję). Łącznie: 200h (4gr.*50h/gr.) dla 40 UP (4gr.*10os.).
 3. Program zajęć obejmie min.: poznanie własnych predyspozycji; opis zawodów; narzędzia i metody planowania kariery zawodowej; informacja na temat lokalnego rynku pracy; zawody deficytowe i nadwyżkowe; CV i list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna; podstawy prawa pracy;
  Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć będzie m.in.: znał własne predyspozycje i uzdolnienia; potrafił planować ścieżkę dalszej edukacji i kariery z uwzględnieniem własnych predyspozycji; znał lokalny rynek pracy i podstawy prawa pracy; opracowuje dokumentację  aplikacyjną;
 4. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu Grupa 1: (1 Kobiet/ 9 Mężczyzn):

w tym liczba osób, które:

 1. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu Grupa 2: (0 Kobiet/ 10 Mężczyzn):

w tym liczba osób, które:

 1. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć

Razem:  10 godzin. (Harmonogramy w formie tabeli – w załączniku)

Miesiąc/rok: luty 2019 r.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK   CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
04.02.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

06.02.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

 

Miesiąc/rok: marzec 2019 r.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
25.03.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

26.03.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

27.03.2019 r.

14:00 - 16:00

A. Świniarska

 

Zajęcia prowadzi: mgr Agnieszka Świniarska

 

 

W miesiącu lutym 2019 r., w ramach rekrutacji do Grupy 2 Zadania Nr 4, został przeprowadzony test diagnostyczny wśród uczestników wszystkich pozostałych zadań projektu, jak również pozostałych uczniów CEZ. Wyniki testu diagnostycznego pozwoliły wyodrębnić grupę 10 uczniów wykazujących największe zapotrzebowanie na uczestnictwo w zajęciach Zadania Nr 4.

 

 1. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

W miesiącu lutym 2019 roku uczestnicy poznali istotę oceniania pracy pracownika. Zostały przekazanie informacje dotyczące odpowiedniego zachowania się w nowym miejscu pracy oraz utrzymywania poprawnych stosunków międzyludzkich w pracy. Uczniowie pracowali również z programem multimedialnym „Nauka języków obcych oknem na świat”.

W dniu 06.02.2019 r. została zakończona realizacja zajęć z Grupą 1, tj. 10 uczestników  (1 kobieta i 10 mężczyzn) ukończyło realizację 50 godzin zajęć
z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, które obejmowały między innymi zagadnienia: poznanie własnych predyspozycji, opis zawodów, informacje o lokalnym rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe, kształtowanie umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, utworzenie portfolio zawierającego CV i List motywacyjny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności również poprzez korzystanie z serii multimedialnych programów komputerowych, które były pomocnym narzędziem w poznaniu istotnych zagadnień dla kształtowania kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego zawodu. Pozwoliły uczniom na zaplanowanie indywidualnej wizji kariery zawodowej, czyli przygotowanie osobistego programu edukacyjno-zawodowego.

 

Uczestnicy Grupy 1 Zadania Nr 4 – 10 uczniów (tj. 2 kobiet i 10 mężczyzn) zwiększyło umiejętność świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy.

Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem multimedialnych programów komputerowych tj. m. in.: „Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron”,  Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”, „Test preferencji i predyspozycji zawodowych”, „Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych”, „Piramida Kariery 3” oraz innych, znajdujących się w zasobach Szkolnego Ośrodka Kariery w bibliotece CEZ. Testy w formie programów komputerowych umożliwiły przeprowadzenie badania, automatyczne obliczenie wyników oraz uzyskanie wydruku stanowiącego słowny opis wyników. Dodatkowo                          z programów komputerowych uczestnicy mieli możliwość wydrukowania interesujących ich materiałów. Wykorzystano również pakiet: „Doradztwo Zawodowe w Gimnazjum i Szkole Ponadgimnazjalnej”. Uczestnicy wypełnili również wiele kart pracy (w wersji papierowej) dotyczących danego tematu.

W dniu 25.03.2019 r. rozpoczęto realizację zajęć z Grupą 2, tj. 10 uczestników - termin zakończenia: – 12.06.2019 r.

W miesiącu marcu 2019 r., w ramach rekrutacji do Grupy 2 Zadania Nr 4, został przeprowadzony test diagnostyczny wśród uczestników wszystkich pozostałych zadań projektu, jak również pozostałych uczniów CEZ. Wyniki testu diagnostycznego pozwoliły wyodrębnić grupę 10 uczniów wykazujących największe zapotrzebowanie na uczestnictwo w zajęciach Zadania Nr 4.

Uczestnicy Grupy 2 - Zadania Nr 4 na zrealizowanych zajęciach w okresie od 25.03.2019 r. do 31.03.2019 r. uzyskali informacje na temat osobowości, czyli co to jest osobowość, z jakich elementów się składa, poznali typy osobowości. Informacje na temat charakteru - jego cech, sposobów kształtowania oraz czynników mających wpływ na charakter i sposób postępowania. Również informacje na temat emocji – jak są klasyfikowane, jak powstają, jak są wyrażane oraz, jak nimi zarządzać. Wszystkie te informacje pozwoliły na pełne poznanie samego siebie, co zdecydowanie ułatwia wybór przyszłej ścieżki kariery. W czasie zajęć uczestnicy rozpoznali własne mocne i słabe strony, określili swoje zainteresowania.

 1. Planowany przebieg realizacji zajęć

W najbliższym okresie uczestnicy Zadania Nr 4 dowiedzą się, jak należy planować własną karierę. Poznają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na rozwój kariery oraz metody poszukiwania pracy. Uczestnicy poznają określenie: „portfolio zawodowe”. Napiszą własne CV i List motywacyjny. Dowiedzą, jak rzetelnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Aktualna lista uczniów realizujących zadanie:

Gr. 1 – realizacja zajęć w terminie: 18.10.2018 r. – 06.02.2019 r.

 

Gr. 1  – 10 uczestników:

 1. Maniecki Mateusz – kl. 3 TEO
 2. Maśliński Jacek – kl. 3 TEO
 3. Milczarek Klaudiusz - kl. 3 TEO
 4. Dłużniewski Michał – kl. 3 TEO
 5. Maciejczyk Dawid – kl. 3 TEO
 6. Walczak Sebastian – kl. 2 Monter mechatronik
 7. Boczkowski Dominik – kl. 2 Monter mechatronik
 8. Pawłowski Przemysław – kl. 2 Monter mechatronik
 1. Saładajczyk Sandra – kl. 1 Technik budownictwa
 2.    Łukomski Mikołaj - kl. 3 Technik mechatronik

 

Gr. 2 – realizacja zajęć w terminie: 25.03.2019 r. – 12.06.2019 r.

Gr. 2  – 10 uczestników:

 1. Maciejewski Bartłomiej – kl. 1 Tps
 2. Stefański Hubert – kl. 1 Tps
 3. Drożdżyński Mateusz - kl. 1 Tps
 4. Jakubowski Kacper – kl. 1 Tps
 5. Pietrus Filip – kl. 1 Tps
 6. Dalecki Mateusz – kl. 1 mps
 7. Skoczylas Kacper – kl. 1 mps
 8. Owczarek Damian – kl. 1 mps
 9. Młodawski Dominik – kl. 1 TB
 10. Braszak Bartosz – kl.1 TB

14.07.2019

W zadaniu udział wzięło  20 uczniów(1K/19M), uczestnicy zadania muszą już być w projekcie. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela – doradcę zawodowego. Łącznie zrealizowani 100 godzin.

Program zajęć obejmie min.: poznanie własnych predyspozycji; opis zawodów; narzędzia i metody planowania kariery zawodowej; informacja na temat lokalnego rynku pracy; zawody deficytowe i nadwyżkowe; CV i list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna; podstawy prawa pracy;
Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć m.in.: zna własne predyspozycje i uzdolnienia; potrafił planować ścieżkę dalszej edukacji i kariery z uwzględnieniem własnych predyspozycji; znał lokalny rynek  pracy i podstawy prawa pracy; opracowuje dokumentację  aplikacyjną;

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

Programy komputerowe do realizacji zajęć:

1/ Zawody przyszłości cz.1, 2 i 3 Licencja bezterminowa

na 5 stanowisk 3 szt.

2/ Test „Kompetencje – filary sukcesu”. Licencja na 2 lata 5 stanowisk

3/ Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom IV, części 1. (z zakresu poszukiwania pracy). Licencja bezterminowa na 5 stanowisk