Przeskocz do treści

Zadanie 3

GALERIA

Mechatronika –  technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik mechatronik, Monter mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie skierowane do 20 uczestników projektu (0K/20 M), prowadzone przez 3 nauczycieli  CEZ, w 2 gr. (5UP) *4h/tydz./gr. x 30 tyg. x 2 edycje (po 30 tyg./edycję). Łącznie: 480h (4gr.x120h/gr.) dla 20UP (4gr.*5 uczestników projektu).
Program nauczania składa się z 3 modułów mechatronicznych, po 40h: sterowanie i regulacja (m.in.: pomiary diagnostyczne, programy specjalistyczne do sterowników PLC, programowanie, uruchamianie, testowanie systemów mechatronicznych); urządzenia sterujące wykonawcze (m.in.: montaż, programowanie, uruchamianie i testowanie układu elektropneumatycznego); OSN (m.in.: budowa i obsługa: tokarki/frezarki; programowanie obróbki na tokarce/frezarce);
Po zakończeniu zajęć uczestnik projektu, m.in.: wykonuje pomiary diagnostyczne; posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym sterowników PLC; montuje, programuje i uruchamia układy elektropneumatyczne; wykonuje programowanie obróbki na tokarce/frezarce).

07.12.2018

Rozpoczęto realizację zadania, w którym udział bierze 10 uczniów(10M). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach po 5 uczniów każda. Wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zostali poddani diagnozie wstępnej w formie testu diagnozującego dotyczącego przygotowania i potrzeby uczestników do zadania z zakresu sterowania i regulacji, urządzeń sterujących i wykonawczych oraz obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia prowadzone są w formie modułowej przez trzech nauczycieli. Łącznie przeprowadzono 77 godzin zajęć.

Moduł I – przeprowadzono 25 godz. zajęć

Tematyka zajęć obejmowała: Pomiary diagnostyczne elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchy pneumatycznego i elektrycznych elementów, testowanie działania czujników i przetworników w urządzeniach mechatronicznych.

Moduł II – przeprowadzono 32 godz. zajęć

Tematyka zajęć obejmowała: Podłączenie elementów układu hydraulicznego, montowanie układów hydraulicznych - sterowanie ręczne, montowanie układów hydraulicznych – sterownie elektryczne, montowanie układu elektropneumatycznego sterowanego elektrycznie oraz za pomocą sterownika PLC.

Moduł III –przeprowadzono 20 godz. zajęć

Tematyka zajęć obejmowała: Wymiarowanie przedmiotów pod kątem przyszłej obróbki na obrabiarkach CNC z wykorzystaniem programu wspomagania projektowania CAD, narzędzia pomiarowe i ich budowa(suwmiarka, wysokościomierz, mikrometr), ćwiczenia w odczytywaniu wyników pomiarów z warsztatowych przyrządów pomiarowych, ogólna budowa obrabiarki cnc, punkty charakterystyczne w programowaniu nc, rodzaje wymiarowania, funkcje stosowane w programowaniu obrabiarek cnc.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka kolejnych zajęć będzie obejmowała m.in.:

 • Programowanie w standardzie MTS
 • Programowanie powierzchni stożkowych i kształtowych w cyklu, uruchamianie programu w trybie automatycznym na tokarce.
 • Programowanie frezowania.

17.04.2019

ZADANIE 3 Mechatronika –  technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik mechatronik, Monter mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie skierowane do 20 uczestników projektu (0K/20 M), prowadzone przez 3 nauczycieli  CEZ, w 2 gr. (5UP) *4h/tydz./gr. x 30 tyg. x 2 edycje (po 30 tyg./edycję). Łącznie: 480h (4gr.x120h/gr.) dla 20UP (4gr.*5 uczestników projektu).
Program nauczania składa się z 3 modułów mechatronicznych, po 40h: sterowanie i regulacja (m.in.: pomiary diagnostyczne, programy specjalistyczne do sterowników PLC, programowanie, uruchamianie, testowanie systemów mechatronicznych); urządzenia sterujące wykonawcze (m.in.: montaż, programowanie, uruchamianie i testowanie układu elektropneumatycznego); OSN (m.in.: budowa i obsługa: tokarki/frezarki; programowanie obróbki na tokarce/frezarce);

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Jerzy Rybak, Wojciech Banaszczyk, Jerzy Sowiński

 

 1. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu (0 Kobiet/10 Mężczyzn):
 2. Liczba godzin przeprowadzonych
Realizacja

w  zakresie

data Godzina Liczba godzin
 

Moduł I

W. Banaszczyk

11.12.2018 gr.II

2.01.2019 gr. I

21.01.2019 gr. II

23.01.1019 gr. I

13.11.2018 gr. II

 

13:00 -20:00

14:00-19.00

12.00 -17.00

14.00– 19.00

15.00-20.00

 

7

5

5

5

5

 

 

Moduł II

J. Sowiński

19.01.2019 gr. II  27.01.2019 gr. I  8.00-16.00

8.00-16.00

 

8

8

 

Moduł III

J. Rybak

4.12.2018 gr. II

18.12.2018 gr. I

16.01.2019 gr. I

28.01.2019 gr. II

30.01.2019 gr. I

14.00-19.00 13.00-20.00

14.00-19.00

12.00-17.00

14.00–19.00

5

7

5

5

5

 

Moduł I

W. Banaszczyk

4.02.2019 gr. II

27.02.2019 gr. I

7.03.2019 gr. I

11.03.1019 gr. II

20.03.2019 gr. I

25.03.2019 gr. II

12:00 -17:00

14:00-19.00

14.00 -19.00

12.00– 17.00

14.00-19.00

12.00– 17.00

5

5

5

5

5

5

 

Moduł II

J. Sowiński

2.02.2019 gr. I  9.02.2019 gr. II

9.03.2019 gr. I

16.03.2019 gr. II

 8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8

8

8

8

Moduł III

J. Rybak

25.02.2019 gr. II

4.03.2019 gr. II

6.03.2019 gr. I

13.03.2019 gr. I

18.03.2019 gr. II

27.03.2019 gr. I

12.00 -17.00 12.00 -17.00

14.00-19.00

14.00-19.00

12.00–17.00

14.00– 19.00

5

5

5

5

5

5

Łącznie 162

 

 1. Opracowany został harmonogram zajęć z uczniami na drugie półrocze roku szkolnego. Harmonogram został podany uczniom i wprowadzony na stronę projektu.
 2. Dokonano następujących zakupów:
 • Frezarka konwencjonalna
 • Tokarka CNC
 • 16 komputerów stacjonarnych
 • 3 laptopy
 • 2 urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne
 • 3 projektory multimedialne
 1. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

- Moduł I : Posługiwanie się oprogramowaniem specjalistycznym do programowania sterowników PLC. Uruchamianie i testowanie układu elektropneumatycznego.

Uruchamianie i testowanie urządzenia mechatronicznego wykorzystującego sterownik PLC. Montowanie systemów mechatronicznych na podstawie dokumentacji technicznej. Programowanie i testowanie układu mechatronicznego z wykorzystaniem sterownika PLC.

-   Moduł II : Programowanie i testowanie układu z wykorzystaniem sterownika PLC. Uruchamianie i testowanie urządzenia hydraulicznego wykorzystującego sterownik PLC.  Podłączanie sterowników PLC do układu elektropneumatycznego.

Podłączanie sterowników PLC do układu elektropneumatycznego. Testowanie pracy układu elektropneumatycznego. Wykonywanie pomiarów w układzie elektropneumatycznym. Programowanie i testowanie układu elektropneumatycznego sterowanego za pomocą sterownika PLC.

- Moduł III: Mocowanie i opisywanie narzędzi i przedmiotów na tokarce i frezarce sterowanych numerycznie. Podstawy programowania obróbki na tokarce. Programowanie toczenia powierzchni walcowych. Cykle obróbkowe przy toczeniu.  Uruchamianie programów w trybie automatycznym na tokarce CNC.

Uruchamianie programu w trybie automatycznym na tokarce. Programowanie frezowania powierzchni czołowych i rowków. Programowanie frezowania konturów kształtowych.

 1. Informacja nt. oceny – weryfikacji

Uczniowie podlegają bieżącej ocenie umiejętności podczas programowania i obsługi urządzeń mechatronicznych i obrabiarek sterowanych numerycznie. W grupie pierwszej został przeprowadzony test końcowy z zakresu poszczególnych modułów.

 1. Planowany przebieg realizacji zajęć w kolejnym okresie rozliczeniowym obejmuje tematykę w zakresie programowania i testowania układu mechatronicznego z wykorzystaniem sterownika PLC. Uruchamianie programów frezowania w trybie automatycznym.
 2. Aktualna lista uczniów realizujących zadanie.

Grupa I

 1. Pietrasiak Dawid
 2. Kokot Wiktor
 3. Łukomski Mikołaj
 4. Nowak Mateusz.
 5. Pietraszewski Łukasz

Grupa II

 1. Mucha Kacper
 2. Szczepanik Michał
 3. Walczak Sebastian
 4. Pawłowski Przemysław
 5. Boczkowski Dominik

14.07.2019

W zadaniu uczestniczyło 10 uczniów (0K/10M). Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycieli. Zrealizowano 24 godzin.

Program nauczania składa się z 3 modułów mechatronicznych: sterowanie i regulacja (m.in.: pomiary diagnostyczne, programy specjalistyczne do sterowników PLC, programowanie, uruchamianie, testowanie systemów mechatronicznych); urządzenia sterujące wykonawcze (m.in.: montaż, programowanie, uruchamianie i testowanie układu elektropneumatycznego); OSN (m.in.: budowa i obsługa: tokarki/frezarki; programowanie obróbki na tokarce/frezarce);
Po zakończeniu zajęć uczestnik projektu, m.in.: wykonuje pomiary diagnostyczne; posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym sterowników PLC; montuje, programuje i uruchamia układy elektropneumatyczne; wykonuje programowanie obróbki na tokarce/frezarce).

Wszyscy uczestnicy zadania realizują staże/praktyki u lokalnych przedsiębiorców.

 

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

Sterowniki PLC 12 szt.
Sprężarka 1 szt.
Siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania 16 szt.
Zawory elektropneumatyczne 24 szt.
Przyciski sterujące 50 szt.
Zawory odcinające 8 szt.
Zawory 10 szt.
Lampki sygnalizacyjne 50 szt.
Przekaźniki czasowe 20 szt.
Przekaźniki elektromagnetyczne 10 szt.
Szybkozłącza 1/8  cala 100 szt.
Szybkozłącza 1/4 cala 10 szt.
Czujniki indukcyjne, optyczne 20 szt.
Suwmiarka 10 szt.
Sterowniki PLC 12 szt.
Sprężarka 1 szt.
Siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania 16 szt.
Zawory elektropneumatyczne 24 szt.
Przyciski sterujące 50 szt.
Zawory odcinające 8 szt.
Zawory 10 szt.
Cyna do lutowania 1 op.
Końcówki tulejkowe 20 op.
Przewód 100m 2 op.
Rurka 4mm 100m
Rurka 6mm 20m
Programy komputerowe

Na zestaw składa się:

Aktualizacja 6 licencji MTS 6 szt.

Wymiana 6 kluczy LPT na USB

Postprocesor sterowania tokarki CNC z kodów MTS

Post procesor sterowania frezarki CNC z kodów MTS

  Technik mechatronik – Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego – tokarka szt. 1
  Technik mechatronik – Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego – frezarka szt. 1
  Monter mechatronik – Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego – Nóż tokarski szt. 10