Przeskocz do treści

Zadanie 2

GALERIA

Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom (z kierunków: Technik pojazdów samochodowych, Technik Mechanik, Technik mechatronik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Murarz-tynkarz) uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nabywanie kwalifikacji.

Zadanie skierowane do 64 uczestników projektu (0K/64M),prowadzone przez 4 nauczycieli zatrudnionych w CEZ, w 4 gr.*8 os. (2 gr.: MMA i 2 gr.: MAG), 6h/tydz./gr. x 28/29 tyg./edycję  x 2 edycje (po 28/29 tyg./edycję). Łącznie: 1360h (8gr.x170h/gr.) dla 64UP (8gr.*8 uczestników projektu);
Program zajęć obejmuje z 4 modułów, w tym m.in.: Naprawy blacharskie nadwozi samochodowych (24h), Technologie renowacji samochodów zabytkowych (36h); Praktyczna nauka spawania metody MAG lub MMA wg normy ISO 9606-1 – 84; Złącze spawane – technologia spawania zgodna z normą ISO 9606-1 – (26h);

Zakończone egzaminem i wydaniem Certyfikatu oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (Instytucja walidująca i certyfikująca) kwalifikacji spawania metody MMA lub MAG.
Uczestnik po zakończeniu projektu, m.in.: wykonuje naprawy blacharskie nadwozi samochodowych; zna i stosuje technologie renowacji samochodów zabytkowych oraz zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (spawacz metodą MAG/MMA) wykonuje prace spawalnicze w zakresie uzyskanych uprawnień

07.12.2018

 

Rozpoczęto realizację zadania w którym udział bierze 16 uczniów (8M spawanie metodą MMA, 8M spawanie metodą MAG). Wszyscy uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zostali objęci diagnozą wstępną.

Zajęcia prowadzone są przez trzech nauczycieli w dwóch grupach. Łącznie przeprowadzono 168 godzin zajęć, po 84 godziny na grupę.

Tematyka zajęć obejmowała między innymi:

*Zajęcia teoretyczne: przegląd procesów spajania i pokrewnych, rodzaje złączy i spoin, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania, zapewnienie jakości w spawalnictwie, materiały do spawania stali spoiwa, elektrody i gazy, charakterystyka spawania, omówienie parametrów spawania, podstawy elektrotechniki, urządzenia do spawania ich budowa i zastosowanie. technologia spawania wybraną metodą, techniki układania spoin.

*Zajęcia praktyczne: Napawanie, pozycja PA,PC,PF(MAG).cięcie tlenowe, plazmowe, szczepianie blach, spawanie blach – spoina pachwinowa, złącze teowe, pozycja PA(MAG),(MMA),spawanie blach, spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PB,PF,PG(MAG),(MMA).

*Zajęcia z zakresu blacharstwa i lakiernictwa: Dokumentacja stanu nadwozia, pomiar powłoki lakierniczej, wymiana elementów nadwozia, demontaż podzespołów do naprawy, montaż pojazdu na ramie naprawczej, naprawa tworzyw sztucznych, wymiana skorodowanych elementów nadwozia.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kontynuacja realizacji zajęć. Tematyka kolejnych zajęć będzie obejmowała m.in.:

 • naprawa panelowa z użyciem spottera,
 • lakierowanie elementów nadwozia,
 • konserwacja podwozia
 • zastosowanie nagrzewnicy indykcyjnej w naprawach
 • przeprowadzenie wewnętrznego i zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje spawacza w metodzie MAG lub MMA

17.04.2019

ZADANIE 2 Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskanie kwalifikacji spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom (z kierunków: Technik pojazdów samochodowych, Technik Mechanik, Technik mechatronik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Murarz-tynkarz) uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz nabywanie kwalifikacji.

 

Zadanie skierowane do 64 uczestników projektu (0K/64M),prowadzone przez 4 nauczycieli zatrudnionych w CEZ, w 4 gr.*8 os. (2 gr.: MMA i 2 gr.: MAG), 6h/tydz./gr. x 28/29 tyg./edycję  x 2 edycje (po 28/29 tyg./edycję). Łącznie: 1360h (8gr.x170h/gr.) dla 64UP (8gr.*8 uczestników projektu);
Program zajęć obejmuje z 4 modułów, w tym m.in.: Naprawy blacharskie nadwozi samochodowych (24h), Technologie renowacji samochodów zabytkowych (36h); Praktyczna nauka spawania metody MAG lub MMA wg normy ISO 9606-1 – 84; Złącze spawane – technologia spawania zgodna z normą ISO 9606-1 – (26h);

Zakończone egzaminem i wydaniem Certyfikatu oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (Instytucja walidująca i certyfikująca) kwalifikacji spawania metody MMA lub MAG.
Uczestnik po zakończeniu projektu, m.in.: wykonuje naprawy blacharskie nadwozi samochodowych; zna i stosuje technologie renowacji samochodów zabytkowych oraz zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (spawacz metodą MAG/MMA) wykonuje prace spawalnicze w zakresie uzyskanych uprawnień;

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:

 1. Wojtyra, J. Kłos, L. Strzałkowski, D. Śmigiera

 

 1. Liczba uczniów obecnie uczestniczących w zadaniu (0 K/16 M):

w tym liczba osób, które:

 1. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć
GRUPA I
Data zajęć Imię i nazwisko prowadzącego Godziny Liczba godz
01.12 L. Strzałkowski 800-1400 6
03.12 D. Śmigiera 1400-2000 6
04.12 J. Kłos 1400-2000 6
08.12 L. Strzałkowski 1400-1600 2
10.12 D. Śmigiera 1400-2000 6
11.12 J. Kłos 1400-2000 6
15.12 L. Strzałkowski 800-1400 6
17.12 D. Śmigiera 1400-2000 6
18.12 J. Kłos 1400-2000 6
07.01 D. Śmigiera 1400-2000 6
08.01 P. Wojtyra 1400-2000 6
12.01 L. Strzałkowski 800-1400 6
14.01 D. Śmigiera 1400-2000 6
15.01 J. Kłos 1400-2000 6
19.01 L. Strzałkowski 800-1400 6
GRUPA II
Data zajęć Data zajęć Data zajęć Liczba godz
01.12 L. Strzałkowski 1400-1600 2
05.12 D. Śmigiera 1400-2000 6
07.12 J. Kłos 1400-2000 6
08.12 L. Strzałkowski 800-1400 6
12.12 D. Śmigiera 1400-2000 6
14.12 J. Kłos 1400-2000 6
15.12 L. Strzałkowski 1400-2000 6
19.12 D. Śmigiera 1400-2000 6
21.12 J. Kłos 1400-2000 6
09.01 D. Śmigiera 1400-2000 6
11.01 P. Wojtyra 1400-2000 6
12.01 L. Strzałkowski 1400-2000 6
16.01 D. Śmigiera 1400-2000 6
18.01 J. Kłos 1400-2000 6
19.01 L. Strzałkowski 1400-2000 6

 

 1. Diagnoza wstępna została przeprowadzona na pierwszych zajęciach kiedy przeprowadzono test - rozmowę diagnozującą. Został opracowany plan realizacji programu nauczania. Na podstawie uzyskanych informacji został przygotowany egzamin wewnętrzny ze spawania oraz napraw blacharsko-lakierniczych samochodów zabytkowych.
 2. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

Zajęcia obejmowały spawanie stali metodami MAG i MMA spoinami pachwinowymi i czołowymi w pozycjach spawania podolnej, nabocznej, pionowej i naściennej. Wykonane złącza były weryfikowane, oceniane i omawiane ze słuchaczami. Zajęcia polegały na praktycznym wykonywaniu poszczególnych próbek w zaplanowanych spoinach i pozycjach spawania. Oceniane było również przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie przepisów bhp.

Tematy zajęć praktycznych:

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PD (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Przygotowanie złączy egzaminacyjnych.

Zaliczenie złączy ćwiczonych na kursie. Egzamin wewnętrzny

 

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Przygotowanie złączy egzaminacyjnych.

 

Zajęcia teoretyczne zapoznały uczestników szkolenia z materiałoznawstwem, metaloznawstwem i procesach zachodzących w procesie spawania metodami MAG i MMA. Zajęcia prowadzone w formie prezentacji, wykładu pracy grupowej i indywidualnej.

Tematy zajęć teoretycznych:

Spawalność stali, zapobieganie pękaniu, obróbka po spawaniu
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze; zapobieganie
i usuwanie
Niezgodności spawalnicze, metody badań połączeń spawanych
Charakterystyka spawania wykorzystując różne technologie. Przedstawienie i omówienie parametrów spawania.
Podstawy elektrotechniki. Urządzenia do spawania. Charakterystyka, budowa i zastosowanie urządzeń do spawania.
Technologia spawania wybraną metodą. Techniki układania spoin.
Oznaczenia i wymiarowanie spoin.
Normy spawalnicze, omówienie i zastosowanie.
Zapisywanie technologii spawalniczych
Szkolenie i egzaminowanie spawaczy wg PN EN 287-1
Bezpieczeństwo prac spawalniczych
Organizacja stanowiska spawacza. Warunki budowy i działalności warsztatu spawalniczego.

Tematy z napraw blacharskich i lakierniczych samochodów zabytkowych:

MODUŁ I

NAPRAWY BLACHARSKIE NADWOZI SAMOCHODOWYCH

 

 1. Dokumentacja stanu nadwozia , pomiar powłoki lakierniczej.
 2. Wymiana elementów nadwozia.
 3. Demontaż podzespołów do naprawy.
 4. Montaż pojazdu na ramie naprawczej.
 5. Naprawa tworzyw sztucznych
 6. Wymiana skorodowanych elementów nadwozia
 7. Naprawa panelowa z użyciem Pottera
 8. Naprawa panelowa z użyciem spawarki
 9. Naprawa panelowa z użyciem lutospawarki
 10. Naprawy wycinkowe
 11. Technologia projektowania i wykonywania formatek blacharskich
 12. Zastosowanie nagrzewnicy indukcyjnej w naprawach.
 13. BHP i ochrona środowiska w lakierni

 

MODUŁ II

TECHNOLOGIE RENOWACJI SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH

 

 1. Weryfikowanie elementów do naprawy lakierniczej
 2. Przygotowanie elementów do lakierowania
 3. Farby i lakiery w naprawach nadwozi samochodowych
 4. Materiały wykorzystywane w naprawach lakierniczych
 5. Dobór materiałów do naprawy lakierniczej
 6. Szpachlowanie elementów w naprawie lakierniczej
 7. Rozpoznawanie powierzchni do napraw lakierniczych
 8. Technologie lakierowania różnych materiałów konstrukcyjnych
 9. Techniki nakładania powłok malarsko - lakierniczych
 10. Lakierowanie elementów nadwozia.
 11. Naprawy lakiernicze
 12. Renowacja powłoki lakierniczej
 13. Konserwacja podwozia i nadwozia
 14. BHP i ochrona środowiska w lakierni
 15. Weryfikacją zdobytej wiedzy spawalniczej na kursie jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie spawacza w metodzie MMA lub MAG. Egzamin dla pierwszej grupy został przeprowadzony przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w dniu 21.12.2018r. Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów w zakresie spawania metodą MMA i 8 uczniów w zakresie spawania w metodzie MAG. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskali kwalifikacje spawacza w wybranej metodzie. Kwalifikacje potwierdzone będą książką spawacza i świadectwem kwalifikacyjnym. Dokumenty wydane będą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia w zadaniu zakończyły się 19.01.2019r przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego z zakresu umiejętności prowadzenia napraw blacharskich i lakierniczych nadwozi samochodów zabytkowych.

Wszyscy uczniowie pozytywnie wykonali zaplanowane zadania zawodowe.

Problem jaki można wskazać to duża ilość zajęć uczniów i z tego powodu trudność przygotowania harmonogramu zajęć dla nowej grupy.

 1. Planowany przebieg realizacji zajęć

W miesiącu lutym przewidywane jest rozpoczęcie zajęć z drugą grupą. W grupie tej będzie 8 osób, które będą się szkolić w spawaniu w metodzie MAG i 8 osób w metodzie MMA

 

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów:

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG stal (blacha gr. 3mm, płaskownik 40x8),

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG gaz osłonowy CO2,

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG drut spawalniczy,

Sprzęt pomocniczy do ćwiczeń praktycznych MAG: maski, szczotki druciane, rękawice ochronne, dysze gazowe i prądowe,

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MMA stal (blacha gr. 3mm, płaskownik 40x8),

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MMA elektrody (fi 3,25, fi 2,5) ,

Sprzęt pomocniczy do ćwiczeń praktycznych MMA: maski, szczotki druciane, rękawice ochronne, uchwyt spawalniczy, młotki, ceny oszacowano na podstawie konsultacji z potencjalnymi dostawcami

Oraz: komputer, drukarkę, router.

Uczniowie biorący udział w zadaniu:

1.     Bartoszek Łukasz
2.     Misztal Mateusz
3.     Piaseczny Szymon
4.     Płuciennik Kacper
5.     Skonieczny Eryk
6.     Szubert Witold
7.     Tomczyk Rafał
8.     Wlażlak Maciej
9.     Alejziak Mikolas
10.                       Bednarczyk Kacper
11.                       Kowalski Jakub
12.                       Syska Hubert
13.                       Szwed Wojciech
14.                       Śnieg Michał
15.                       Świątek Adrian
16.                       Żurawski Kamil

Zadanie nr 2: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne, prowadzone w  formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunków Technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych monter mechanik, murarz-tynkarz, nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu spawania

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:

 1. Wojtyra, J. Kłos, L. Strzałkowski, D. Śmigiera

 

 1. Liczba uczniów uczestniczących w zadaniu (0 K/16 M):

w tym liczba osób, które:

- rozpoczęły uczestnictwo w zadaniu w ww. okresie (0 K/16 M – 8 uczniów metoda spawania MMA i 8 uczniów metoda spawania MAG) zajęcia rozpoczęły się 04.02.2019r dla gr. 3 i 07.02.2019r dla gr IV.

 1. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć w ww. okresie, - 276 godzin

 

GRUPA I
Data zajęć Imię i nazwisko prowadzącego Godziny Liczba godz
04.02 D. Śmigiera 1400-2000 6
05.02 J. Kłos 1400-2000 6
11.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
12.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
13.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
14.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
15.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
16.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
18.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
19.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
20.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
21.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
22.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
23.02 P. Wojtyra 1700-2000 3
25.02 D. Śmigiera 1400-2000 6
26.02 J. Kłos 1400-2000 6
02.03 P. Wojtyra 1400-2000 6
04.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
05.03 J. Kłos 1400-2000 6
09.03 L. Strzałkowski 1400-2000 6
11.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
12.03 J. Kłos 1400-2000 6
16.03 P. Wojtyra 800-1400 6
18.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
19.03 J. Kłos 1400-2000 6
23.03 L. Strzałkowski 1400-2000 6
25.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
26.03 J. Kłos 1400-2000 6
30.03 L. Strzałkowski 1400-2000 6

 

 

GRUPA II
Data zajęć Data zajęć Data zajęć Liczba godz
07.02 D. Śmigiera 1400-2000 6
08.02 J. Kłos 1400-2000 6
11.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
12.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
13.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
14.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
15.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
16.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
18.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
19.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
20.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
21.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
22.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
23.02 P. Wojtyra 1400-1700 3
28.02 D. Śmigiera 1400-2000 6
01.03 J. Kłos 1400-2000 6
02.03 P. Wojtyra 800-1400 6
07.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
08.03 J. Kłos 1400-2000 6
09.03 L. Strzałkowski 1400-2000 6
14.03 P. Wojtyra 1400-2000 6
15.03 J. Kłos 1400-2000 6
16.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
21.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
22.03 J. Kłos 1400-2000 6
23.03 L. Strzałkowski 800-1400 6
28.03 D. Śmigiera 1400-2000 6
29.03 J. Kłos 1400-2000 6
30.03 L. Strzałkowski 800-1400 6

 

 1. Na pierwszych zajęciach (grupa 3 i 4 – pierwsza edycja) przeprowadzono test - rozmowę diagnozującą, która wskazała stan wiedzy merytorycznej z zakresu blacharstwa samochodowego, lakiernictwa, spawania, materiałoznawstwa, metaloznawstwa oraz procesów zachodzących w metalach na które działa wysoka temperatura.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi został przygotowany rozkład materiału dla prowadzonych zajęć. Został przedstawiony plan zaliczeń poszczególnych tematów zajęć, pozycji spawania, które mają dać informację o posiadanych umiejętnościach u poszczególnych uczniów. Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przygotowany egzamin wewnętrzny dla słuchaczy, który ma zasymulować egzamin teoretyczny i praktyczny z uczonej metody spawania oraz przygotowania do wykonywania podstawowych zadań związanych z blacharstwem i lakiernictwem samochodowym.

 1. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia

Zajęcia obejmowały spawanie stali metodami MAG i MMA spoinami pachwinowymi i czołowymi w pozycjach spawania podolnej, nabocznej, pionowej i naściennej. Wykonane złącza były weryfikowane, oceniane i omawiane ze słuchaczami. Zajęcia polegały na praktycznym wykonywaniu poszczególnych próbek w zaplanowanych spoinach i pozycjach spawania. Oceniane było również przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie przepisów bhp.

Tematy zajęć praktycznych:

Napawanie, pozycja PA, PC, PF (MAG). Cięcie tlenowe, plazmowe, pozycja PA;

Szczepianie blach, spawanie blach – spoina pachwinowa, złącze teowe, pozycja PA (MAG)

Spawanie blach – spoina pachwinowa, złącze teowe, pozycja PB (MAG)
Spawanie blach – spoina pachwinowa, złącze narożne, pozycja PA, PC, PF (MAG)
Spawanie blach – spoina pachwinowa, złącze teowe, pozycja PG (MAG)
Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PD (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

 

Zajęcia teoretyczne zapoznały uczestników szkolenia z materiałoznawstwem, metaloznawstwem i procesach zachodzących w procesie spawania metodami MAG i MMA. Zajęcia prowadzone w formie prezentacji, wykładu pracy grupowej i indywidualnej.

Tematy zajęć teoretycznych:

Przegląd procesów spajania i pokrewnych (spawania, lutowania, zgrzewania, napawania)
Materiały podstawowe – stale i ich właściwości

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania

Rodzaje złączy i spoin, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania
Przygotowanie elementów do spawania
Zapewnienie jakości w spawalnictwie

Materiały dodatkowe do spawania stali spoiwa, elektrody i gazy

Spawalność stali, zapobieganie pękaniu, obróbka po spawaniu
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze; zapobieganie
i usuwanie
Niezgodności spawalnicze, metody badań połączeń spawanych
Charakterystyka spawania wykorzystując różne technologie. Przedstawienie i omówienie parametrów spawania.
Podstawy elektrotechniki. Urządzenia do spawania. Charakterystyka, budowa i zastosowanie urządzeń do spawania.
Technologia spawania wybraną metodą. Techniki układania spoin.

 

 1. Weryfikacją zdobytej wiedzy na kursie będzie zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie spawacza w metodzie MMA lub MAG przeprowadzonego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.
 2. Planowany przebieg realizacji zajęć

Przewidywane jest kontynuowanie zajęć zgodnie z przyjętym harmonogramem,

 

Planowane zajęcia praktyczne będą obejmowały:

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Przygotowanie złączy egzaminacyjnych.

Zaliczenie złączy ćwiczonych na kursie. Egzamin wewnętrzny

 

Spawanie blach z rurami – spoina pachwinowa, złącze rurowe, pozycja PF (MAG)

Wykonywanie złączy spawanych poznanych w tracicie szkolenia spawaczy PA, PB, PF, PG, PD spoina pachwinowa – złącza teowe, narożne, rurowe (MAG)

Przygotowanie złączy egzaminacyjnych.

 

Planowane zajęcia teoretyczne będą obejmowały:

Oznaczenia i wymiarowanie spoin.
Normy spawalnicze, omówienie i zastosowanie.
Zapisywanie technologii spawalniczych
Szkolenie i egzaminowanie spawaczy wg PN EN 287-1
Bezpieczeństwo prac spawalniczych
Organizacja stanowiska spawacza. Warunki budowy i działalności warsztatu spawalniczego.

 

Tematy z napraw blacharskich i lakierniczych samochodów zabytkowych:

MODUŁ I

NAPRAWY BLACHARSKIE NADWOZI SAMOCHODOWYCH

 

 1. Dokumentacja stanu nadwozia , pomiar powłoki lakierniczej.
 2. Wymiana elementów nadwozia.
 3. Demontaż podzespołów do naprawy.
 4. Montaż pojazdu na ramie naprawczej.
 5. Naprawa tworzyw sztucznych
 6. Wymiana skorodowanych elementów nadwozia
 7. Naprawa panelowa z użyciem Pottera
 8. Naprawa panelowa z użyciem spawarki
 9. Naprawa panelowa z użyciem lutospawarki
 10. Naprawy wycinkowe
 11. Technologia projektowania i wykonywania formatek blacharskich
 12. Zastosowanie nagrzewnicy indukcyjnej w naprawach.
 13. BHP i ochrona środowiska w lakierni

 

MODUŁ II

TECHNOLOGIE RENOWACJI SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH

 

 1. Weryfikowanie elementów do naprawy lakierniczej
 2. Przygotowanie elementów do lakierowania
 3. Farby i lakiery w naprawach nadwozi samochodowych
 4. Materiały wykorzystywane w naprawach lakierniczych
 5. Dobór materiałów do naprawy lakierniczej
 6. Szpachlowanie elementów w naprawie lakierniczej
 7. Rozpoznawanie powierzchni do napraw lakierniczych
 8. Technologie lakierowania różnych materiałów konstrukcyjnych
 9. Techniki nakładania powłok malarsko - lakierniczych
 10. Lakierowanie elementów nadwozia.
 11. Naprawy lakiernicze
 12. Renowacja powłoki lakierniczej
 13. Konserwacja podwozia i nadwozia
 14. BHP i ochrona środowiska w lakierni

 

 

Będzie przeprowadzony egzamin wewnętrzny dla grupy I – 9.04.2019r a dla grupy II 12.04.2019r. Egzamin zewnętrzny potwierdzającego kwalifikacje planowany jest w dniu 17.04.2019r

Obecnie w zadaniu uczestniczą uczniowie:

 1. Dominik Kozłowski
 2. Krzysztof Wiśniewski
 3. Dawid Wolniak
 4. Konrad Kopeć
 5. Przemysław Mielczarek
 6. Marcel Wojtczak
 7. Patryk Nowak
 8. Oskar Musialski
 9. Przemysław Wyrębski
 10. Bartłomiej Pilarczyk
 11. Alan Szymański
 12. Adam Bartos
 13. Wiktor Kliński
 14. Konrad Słupiński
 15. Konrad Szymczak
 16. Bartłomiej Wolniak

 

Dokonano zakupów, pakiet edukacyjny, urządzenia i narzędzia ręczne.

14.07.2019

W zadaniu uczestniczyło 32 uczniów (0K/32M). Zajęcia prowadziło 4 nauczycieli. Zrealizowano zajęcia z 4 grupami, 8 osobowymi. Łącznie zrealizowano 680 godzin.

Program zajęć obejmował realizację 4 modułów, w tym m.in.: Naprawy blacharskie nadwozi samochodowych, Technologie renowacji samochodów zabytkowych; Praktyczna nauka spawania metody MAG lub MMA wg normy ISO 9606-1 – 84; Złącze spawane – technologia spawania zgodna z normą ISO 9606-1 – (26h);

Zajęcia ze spawania były kończone egzaminem i wydaniem Certyfikatów oraz Książek Spawacza, które wystawiał Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Kwalifikacje spawania metody MMA uzyskało 16 uczniów i MAG 16 uczniów.
Uczestnik po zakończeniu zajęć m.in.: wykonuje naprawy blacharskie nadwozi samochodowych; zna i stosuje technologie renowacji samochodów zabytkowych oraz zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (spawacz metodą MAG/MMA) wykonuje prace spawalnicze w zakresie uzyskanych uprawnień;

Wszyscy uczestnicy zadania realizują staże/praktyki u lokalnych przedsiębiorców.

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

14 Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG stal (blacha gr. 3mm, płaskownik 40x8)  
15 Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG gaz osłonowy CO2  
16 Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG drut spawalniczy  
17 Sprzęt pomocniczy do ćwiczeń praktycznych MAG: maski, szczotki druciane, rękawice ochronne, dysze gazowe i prądowe  
18 Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MMA stal (blacha gr. 3mm, płaskownik 40x8)  
19 Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MMA elektrody (fi 3,25, fi 2,5)  
20 Sprzęt pomocniczy do ćwiczeń praktycznych MMA: maski, szczotki druciane, rękawice ochronne, uchwyt spawalniczy, młotki  
21 Materiały eksploatacyjne do zajęć:

Ściągacz hydrauliczny z hakami 1 szt.
Podnośnik samochodowy typu żaba 1 szt.
Dziurkarko-odsadzarka 1 szt.
Klucz pneumatyczny 2 szt.
Rozwiertak do zgrzein 1 szt.
Pistolet do kleju 2 szt.
Zestaw do napraw tworzyw sztucznych metodą spawania gorącym powietrzem (spawarka) 1 szt.
Szpachelki 5 kompletów
Podnośnik umożliwiający wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych (podnośnik podposadzkowy z montażem)
urządzenie do nagrzewania (nagrzewnica indukcyjna)  1 szt
piła do cięcia metali
Sieć sprężonego powietrza do 8 bar (kompresor dwustopniowy, wąż pneumatyczny, pompka podciśnienia, pistolet)
Lutownica transformatorowa 1 szt.
Szlifierka oscylacyjno-rotacyjna 1 szt.
Przyrządy do pomiaru grubości powłok lakierniczych 1 szt.
Pistolet lakierniczy 1 szt.
Instalacja pneumatyczna (reduktor z filtrem do powietrza) 2 szt.
Papier różne rodzaje (50 szt.) 12 szt.
Środki ochrony indywidualnej (maska lakiernicza 2 szt. rękawice nitrylowe 4 op.)
Gąbki szlifierskie 6 szt.
Pojemnik lakierniczy 50 szt.
szpachlówka 5kg
zszywki do tworzyw 4 paczki
rozcieńczalnik 5l 4 szt.
odtłuszczacz 1l 8 szt.
rozcieńczalnik 1l 8 szt.
lakier akrylowy 1 szt.
pasta polerska 1 szt.
podkład akrylowy 16 szt.
taśma maskująca 10 szt.
sitko, filtr do lakieru 100 szt.
włóknina ścierna 30 szt.
spoiwo do tworzyw sztucznych 1 szt.
smar 2 szt.
elektrody do plazmy 1 komplet
osłona palnika 1 szt.
środki do konserwacji podwozia 1 szt.
masa uszczelniająca 1 szt.
 
Spawarka do spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych szt 1
Środki ochrony indywidualnej (gogle spawalnicze 3 szt., przyłbica spawalnicza 2 szt.) kpl 1
Spawarka 2 szt. szt 2
Zestaw do spawania elektrycznego 1 szt. szt 1