Przeskocz do treści

Zadanie 10

Wyposażenie i doposażenie pracowni dla zawodu Blacharz samochodowy, Ślusarz, Lakiernik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, oraz zwiększanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W ramach zad. 9-10  zaplanowano zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla zawodów: technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik mechatronik, blacharz samochodowy, ślusarz, lakiernik, technik samochodowy, technik budownictwa.

Wyposażenie pracowni/warsztatów w ramach zad.9-10 odpowiada potrzebom CEZ, zapewnia wysoką jakość kształcenia i jest zgodne z podstawą program kształcenia dla danego zawodu.

Wyboru doposażenia dokonano zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanym zapotrzebowaniem CEZ w tym zakresie, a także z zgodnie z posiadanym przez CEZ wyposażeniem.

Zaplanowano adaptację warsztatów dla blacharza samochodowego oraz szkolenia dla  17 nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu.

17.04.2019

ZADANIE 10 Wyposażenie/ doposażenie pracowni dla zawodu Blacharz samochodowy, Ślusarz, Lakiernik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, oraz zwiększanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Zestawienie budżetu projektu i wydatków 2018 rok

 

Zadanie 10          Wyposażenie pracowni dla zawodu Blacharz, Ślusarz, Lakiernik, Tech.poj.sam.,Tech.budownictwa w nowoczesny sprzęt                
      XII XII XII XII XII XII XII
70 Blacharz 9740,00              
71 Blacharz 2800,00              
    72 Blacharz 15000,00              
73 Ślusarz 4100,00   2337 1230 492 209,1    
74 Ślusarz 2300,00              
75 Ślusarz 7800,00              
76 Ślusarz 4500,00              
77 Ślusarz 16110,00              
78 Lakiernik 3700,00              
79 Lakiernik 4000,00   100 1230 3000      
80 Tech.poj.sam. 94000,00 75030            
81 Tech.poj.sam. 4120,00 3813            
82 Tech.poj.sam. 2300,00       522,75      
83 Tech.poj.sam. 3000,00              
84 Tech.poj.sam. 5000,00              
85 Tech.poj.sam. 6800,01       6500 1495    
86 Tech.budow. 21000,00   2337 2400 2500 575 3075 4750
87 Tech.budow. 800,00              
88 Tech.budow. 13900,00              
89 Tech.budow. 4115,00              
90 Tech.budow. 2745,00              
91 Tech.budow. 16390,00              
92 szkolenie dla naucz. 800,00              
93 szkolenie dla naucz. 2400,00              
94 wkład własny 567,36              
razem   247987,37 78843 4774 4860 13014,75 2279,1 3075 4750
                   

 

Razem wydano w roku 2018 111595,85

 

Zestawienie budżetu projektu i wydatków 2019 rok

 

Zadanie 10          Wyposażenie pracowni dla zawodu Blacharz, Ślusarz, Lakiernik, Tech.poj.sam.,Tech.budownictwa w nowoczesny sprzęt          
        III III III
70 Blacharz 0,00   910    
71 Blacharz 0,00        
72 Blacharz 0,00        
73 Ślusarz 0,00        
74 Ślusarz 0,00   2300    
75 Ślusarz 0,00        
76 Ślusarz 0,00        
77 Ślusarz 0,00   1610    
78 Lakiernik 0,00        
79 Lakiernik 0,00        
80 Tech.poj.sam. 0,00        
81 Tech.poj.sam. 0,00        
82 Tech.poj.sam. 0,00        
83 Tech.poj.sam. 3000,00        
84 Tech.poj.sam. 0,00     5000  
85 Tech.poj.sam. 0,00        
86 Tech.budow. 0,00        
87 Tech.budow. 0,00       789,8
88 Tech.budow. 0,00        
89 Tech.budow. 0,00   3115    
90 Tech.budow. 0,00   2902    
91 Tech.budow. 0,00        
92 szkolenie dla naucz. 0,00        
93 szkolenie dla naucz. 0,00        
94 wkład własny 0,00        
razem   3000,00 0 10837 5000 789,80

 

Razem wydano w roku 2019 16626,80

 

 

Zakupy realizowane są na bieżąco.