Przeskocz do treści

Zadanie 1

GALERIA

Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie skierowane do 20 uczestników projektu (2K/18M), prowadzone przez 2 nauczycieli zatrudnionych w CEZ, w 1 gr. (10 os.), 4h/tydz./gr. x 40 tyg. x 2 edycje (po 40 tyg./edycję). Łącznie: 320h (2gr.x160h/gr.) dla 20UP (2gr.*10 uczestników projektu).

Program nauczania składa się z 2 modułów: I moduł: rodzaje i zastosowanie zestawów solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę; zasady doboru zestawów grzewczych hybrydowych; montaż i uruchamianie układu hybrydowego; II moduł: rodzaje i parametry paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych; zasady doboru instalacji; montaż i uruchamianie układu hybrydowego (paneli fotowoltaicznych/elektrowni wiatrowych);

Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć m.in.: zna budowę i  zasady działania urządzeń grzewczych oraz produkujących prąd (paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych); wykonuje czynności w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz diagnozowania uszkodzeń układów hybrydowych grzewczych i produkujących prąd.

Zakupione zostaną materiały do realizacji zadania.

07.12.2019

Zadanie 1

Rozpoczęto realizacje zadania, w którym udział bierze 10 uczniów(10M). Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Łącznie zrealizowano 44 godziny zajęć. Wszyscy uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć zostali objęci diagnozą wstępną w formie testu sprawdzającego zasób wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

Tematyka zajęć obejmowała:

*Szkolenie BHP. Pre-test. Wprowadzenie. Historia i sposoby wykorzystywania energii słonecznej. Budowa, zasada działania instalacji fotowoltaicznej PV

*Budowa, zasada działania instalacji fotowoltaicznej PV.

* Rodzaje paneli PV, montaż paneli - podłączanie szeregowo, równolegle. Montaż instalacji OFF grid.

* Montaż instalacji OFF grid.

* Szkolenie bhp w pracowni. Pre-test z zakresu „Odnawialne źródła energii - układy hybrydowe do produkcji energii cieplnej w nowoczesnym budownictwie.  Zastosowanie zestawów solarnych, rodzaje wykorzystywanych układów.

* Narzędzia i urządzenia wykorzystywane przy obsłudze i naprawach instalacji hybrydowych. Montaż pieca do spalania biomasy

* Montaż instalacji OFF grid. Sposoby zabezpieczeń instalacji PV.

* Programowanie sterowania procesem spalania.  Piece kominkowe – rodzaje układów stosowanych w nowoczesnym budownictwie.  Montaż pieca kominkowego z płaszczem wodnym.

Zgodnie z założonymi działaniami równościowymi materiały i metody nauczania nie powielają stereotypów na temat płci.

Kolejny okres

Kontynuacja realizacji zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich zastosowania.

17.04.2019

 

Tytuł projektu: ”Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca”,

 

ZADANIE 1 Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego CEZ umożliwiające uczniom z kierunku Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadanie skierowane do 20 uczestników projektu (2K/18M), prowadzone przez 2 nauczycieli zatrudnionych w CEZ, w 1 gr. (10 os.), 4h/tydz./gr. x 40 tyg. x 2 edycje (po 40 tyg./edycję). Łącznie: 320h (2gr.x160h/gr.) dla 20UP (2gr.*10 uczestników projektu).

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:

mgr inż. Andrzej Czapnik
mgr inż. Łukasz Dudkowski

Zajęcia realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć

 1. Liczba uczniów obecnie uczestniczących w zadaniu
  (0 Kobiet/ 10 Mężczyzn):
 2. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć
Data Godzina Prowadzący
07.12.2018 16:00-20:00 (4) A. Czapnik
14.12.2018 16:00-20:00 (4) A. Czapnik
15.12.2018 8:00-16:00 (8) A. Czapnik
21.12.2018 16:00-20:00 (4) A. Czapnik
25.01.2019 15:00 – 19:00 (4) A. Czapnik
01.02.2019 15:00-19:00 A. Czapnik
08.02.2019 15:00-19:00 A. Czapnik
01.03.0219 15:00-19:00 A. Czapnik
08.03.2019 15:00-19:00 A. Czapnik
11.03.2019 16:00-20:00 Ł. Dudkowski
14.03.2019 18:00-20:00 Ł. Dudkowski
15.03.2019 15:00-19:00 A. Czapnik
18.03.2019 16:00-20:00 Ł. Dudkowski
21.03.2019 18:00-20:00 Ł. Dudkowski
25.03.2019 16:00-20:00 Ł. Dudkowski
28.03.2019 18:00-20:00 Ł. Dudkowski

 

 1. W ramach przeprowadzonej diagnozy wstępnej dla nowych uczestników dokonano w formie testu sprawdzenia wiadomości grupy na podstawie której prowadzący mają pogląd o poziomie wiedzy uczniów z danego materiału.

 

 1. Tematyka prowadzonych zajęć
Data Tematyka zajęć Ilość godzin
07.12.2018 Montaż pieca kominkowego z płaszczem wodnym 4
14.12.2018 Montaż i uruchamianie układu solarnego 4
15.12.2018 Montaż i uruchamianie układu solarnego. Kontrola ciśnienia w układzie czynnika, uzupełnianie czynnika, sprawdzanie szczelności instalacji. 8
21.12.2018 Wymiana uszkodzonych elementów w układzie. Czyszczenie i konserwacja urządzeń.. Kolektory słoneczne w układzie wyspowym. 4
25.01.2019 Kolektory słoneczne w układzie wyspowym – z panelem fotowoltaicznym. 4
01.02.2019 Układ hybrydowy – kolektor+piec – montaż układu. 4
08.02.2019 Układ hybrydowy – kolektor+piec – montaż układu. 4
01.08.2019 Zasady termodynamiki związanych z wymianą ciepła. Procesy termodynamiczne zachodzące w pompie ciepła. Rodzaje i zasada działanie sprężarek stosowanych w pompach ciepła 4
08.03.2019 Rodzaje stosowanych źródeł dolnych ciepła. Rodzaje i właściwości czynników pośrednich stosowanych w pompach ciepła. Właściwości czynnika chłodniczego oraz oleju 4
11.03.2019 Montaż instalacji OFF grid. 4
14.03.2019 Podłączanie instalacji z komponentami . 2
15.01.2019 Zasady doboru pompy ciepła 4
18.03.2019 Podłączanie instalacji z komponentami . 4
21.03.2019 Uruchamianie instalacji, pomiary parametrów prądowych. Pomiary zacienienia. 2
25.03.2019 Wyznaczanie miejsc instalacji PV, pomiary zacienienia. 4
28.03.2019 Uruchamianie instalacji, pomiary parametrów prądowych. 2

 

Dalsze zajęcia planowane zgodnie z harmonogramem i programem kursu.

 

Uczniowie w zadaniu

 1. Bartosik Kamil
 2. Ciepłuch Sergiusz
 3. Dłużniewski Michał
 4. Maciejczyk Dawid
 5. Maniecki Mateusz
 6. Maśliński Jacek
 7. Milczarek Klaudiusz
 8. Śniegula Dawid
 9. Zapała Piotr
 10. Kuczyński Bartosz klasa

14.07.2019

W zadaniu uczestniczyło 10 uczniów (0K/10M). Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli. Zrealizowano łącznie 160 godzin.

Realizowany program nauczania składał się z 2 modułów: I moduł obejmował: rodzaje i zastosowanie zestawów solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę; zasady doboru zestawów grzewczych hybrydowych; montaż i uruchamianie układu hybrydowego; II moduł obejmował: rodzaje i parametry paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych; zasady doboru instalacji; montaż i uruchamianie układu hybrydowego (paneli fotowoltaicznych/elektrowni wiatrowych);

Uczestnik projektu po zakończeniu zajęć zna budowę i  zasady działania urządzeń grzewczych oraz produkujących prąd (paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych); wykonuje czynności w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz diagnozowania uszkodzeń układów hybrydowych grzewczych i produkujących prąd.

Wszyscy uczestnicy zadania realizują staże/praktyki u lokalnych przedsiębiorców.

W RAMACH REALIZCAJI ZADANIA DOKONYWANE BYŁY ZAKUPY:

5 Materiały eksploatacyjne do zajęć – elementy do łączenia rur (kształtki, złączki, mufy, elektromufy), zestaw do klejenia rur z tworzyw sztucznych (1 zestaw/ ucznia) - skł. Zest. w uzasadnienu kosztów
6 Materiały eksploatacyjne do zajęć – przewody elektryczne izolowane, końcówki przewodów elektrycznych, materiały do lutowania (1 zestaw/ ucznia) - skład zestawu

 – rury: stalowe czarne, ocynkowane,
ze stali nierdzewnej, miedziane, z tworzyw sztucznych (1 zestaw/ ucznia)
– elementy do łączenia rur (kształtki, złączki,
mufy, elektromufy), zestaw do klejenia rur z tworzyw sztucznych (1 zestaw/ ucznia)
 – przewody elektryczne izolowane,
końcówki przewodów elektrycznych, materiały do lutowania (1 zestaw/ ucznia)
47
Panel słoneczny szt 3
Moduł fotowoltaiczny wraz z instalacją i sterowaniem szt 1
turbina wiatrowa szt 1
Stacja pogodowa szt 1
Plansze przedstawiające urządzenia i systemy energetyki odnawialnej szr 2
 kontroler ładowania szt 1
Zestaw do spawania elektrycznego szt 1
48 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Warsztaty szkolne – narzędzia i przyrządy

Wiertarko-wkrętarka 3 szt. x 700zł = 2100zł szt 3
49 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Warsztaty szkolne – zgrzewarka doczołowa do rur z dociskiem ręcznym

Zgrzewarka doczołowa do rur z dociskiem ręcznym szt 1